XIV. évfolyam 4. szám - 2014. április

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a Vörösvári Újságban található politikai hirdetések – legyenek azok akár interjú formájában írottak is – fizetett hirdetések, amelyeket az újság Szervezeti és Működési Szabályzatában megszabott hirdetési díjakon teszünk és tettünk közzé az elmúlt hónapokban. A politikai szervezetek a hirdetési lehetőséget azonos feltételekkel vehetik igénybe, a díjakat a hirdetési felület mérete és színe alapján (színes vagy fekete-fehér) állapítjuk meg. A közölt hirdetésekkel lapunk az Állami Számvevőszék felé számol el.

Igazgatási szünet a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Város Polgárait és minden Kedves Ügyfelünket, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, illetve a Képviselő-testület 34/2014 (III.06.) Kt sz. határozatában foglaltak szerint a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkarendjében 2014. július 26-tól 2014. augusztus 3-ig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünetre az éves szabadságok kiadása és költséghatékony működés érdekében van szükség.

TÁJÉKOZTATÓ az Európai Parlament tagjainak választásáról

Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. május 25. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak a választását.

Ahogyan eddig is, a Magyarországon élő magyar állampolgár automatikusan felvételre kerül az európai parlamenti választás névjegyzékére, arra külön kérelmet nem kell benyújtania. A szavazás helyéről és idejéről a Nemzeti Választási Iroda 2014. április 7-éig értesíti a választópolgárokat. Pilisvörösváron a szavazókörök megegyeznek az országgyűlési képviselő-választás szavazóköreivel.


IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐ

 

Az iparűzési adó bevallásával és befizetésével kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy a bevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje:

2014. május 31.

2013. adóévet érintő iparűzési adóbevallást az önkormányzat adócsoportjához kell benyújtani, és az adót az alábbi számlaszámra kell megfizetni:

Iparűzési adó számla: 14100024-11787949-30000001

 A bevallások feldolgozása során a bevalláson szereplő 2014. szeptemberében és 2015. márciusában esedékes adóelőleg is megállapításra kerül.

Kérjük, hogy bevallási és fizetési kötelezettségüknek 2014.05.31-ig tegyenek eleget, ellenkező esetben mulasztási bírságot, illetve pótlékot számolunk fel.

A bevallási nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu weboldal Vállalkozó vagyok/Nyomtatványok menüpont alatt letölthető, vagy elektronikusan kitölthető.

Iparűzési adó mértéke: 1,55%

ELEKTRONIKUSAN IS KITÖLTHETŐ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNY

Ezúton hívom fel Tisztelt Vállalkozóink figyelmét, hogy városunk honlapján a 2013. évre vonatkozó iparűzési adóbevallási nyomtatvány elektronikusan kitölthető formában is elérhető.

A bevallást elektronikusan nem lehet beküldeni, eredeti aláírással ellátva az önkormányzat adócsoportjához 2014. május 31-ig kell benyújtani.

Az adóbevallás elektronikus kitöltése során a program ellenőrzi, hogy minden kötelező mező kitöltésre került-e, illetve segít az adó pontos kiszámításában és a logikai hibák elkerülésében.

Kérem, hogy éljenek az elektronikus kitöltési lehetőséggel, annak érdekében, hogy bevallásaikat helyesen és teljeskörűen kitöltve adják le.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁSI IDŐSZAKRÓL

Pilisvörösvár Város Önkormányzata értesíti a Kedves Szülőket, hogy az általa fenntartott önkormányzati óvodákban a 2014/2015. nevelési évre az óvodai beíratások időpontja

2014. május 12-14. (hétfő, kedd, szerda).
A beíratás helye: a gyermek lakóhelye szerinti körzeti óvoda.

Az óvodai körzetek jegyzéke megtalálható a városi és intézményi honlapokon.

A Nefelejcs közben (a heti piac mellett)

Április és október között minden hónap 3. szombatján 7-12 óráig

Kiemelt témák:

FELHÍVÁS ADÓFIZETÉSRE!

Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a 2014. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje

2014. március 17-én lejárt.

TÁJÉKOZTATÓ KATA HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ADÓALANY IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGÉRE VONATKOZÓAN

Tájékoztatom Tisztelt Vállalkozóinkat, hogy amennyiben már létező, illetve új vállalkozóként 2013. január 1-től vagy 2013. év közben a KATA szerinti 2,5 millió forint adóalapú adózást választotta, s azt önkormányzati adóhatóságunknál bejelentkező, változásbejelentő lapon bejelentette, valamint a már létező vállalkozás korábbi adózási formáját érintő időszakát záró bevallással lezárta, úgy ezen vállalkozóknak 2014. május 31-ig iparűzési adóbevallási kötelezettségük nincsen.