XIV. évfolyam 4. szám - 2014. április

• A szennyvíztelep felújítása és bővítése múlt hónapban elkezdődött, a szennyvíz-projekt másik része – a csatornahálózat bővítése – viszont még nem. Mikorra várható a csatornázási munkák megkezdése?

A képviselőtestület március 13-án már eredményt hirdetett a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárásban, de a nyertessel a szerződést még nem tudtuk aláírni, mert a második legkedvezőbb ajánlatot adó pályázó előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, s a szerződéskötési moratórium még nem járt le. Bár időközben a második helyezett pályázó a kérelmét visszavonta, a feltett kérdésekben felvilágosítást, tájékoztatás kértünk a nyertestől, melyre a válasz április 1-jén érkezett meg. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság április 2-án döntött a válaszok elfogadásáról, most a szerződéskötési moratórium lejártát várjuk, s azt követően tudunk szerződést kötni a kivitelezővel. A munka reményeim szerint legkésőbb májusban elkezdődik, és október hónapra be is fejeződik, így novemberben megkezdődhet szennyvíztelep próbaüzeme, s ezzel egyidőben az új rákötések is aktívvá válhatnak.

Rendkívüli testületi ülés

Március 13-án rendkívüli testületi ülést tartott Pilisvörösvár Önkormányzata. A rendkívüli ülés összehívására alapvetően a szennyvízcsatorna-hálózat bővítése és felújítása kivitelezőjének kiválasztására indított közbeszerzési eljárás eredményhirdetése érdekében került sor, de a képviselők egyúttal az újabb hulladékszállítási közbeszerzés kiírásáról és néhány beruházás elindításáról is döntöttek.

„Pilisvörösvár város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése” projekt előrehaladása (KEOP-1.2.0./09-11-2011-0036)

Projekt elemei:    

  • a meglévő közcsatorna-hálózat bővítése és rekonstrukciója,
  • a meglévő szennyvíztisztító telep felújítása és bővítése,
  • eszközbeszerzés (csatornatisztító célgép)

Pályázat benyújtása: 2011. július 8.

Az önkormányzat március 27-i üléséről

A március végi rendes ülésen került a képviselőtestület elé a Pilisvörösvári Rendőrőrs 2013. évi beszámolója. Az írásos beszámolót Koczka Gábor rendőr alezredes, őrsparancsnok röviden szóban is ismertette.

A Pilisvörösvári Rendőrőrs működési területe közel 120 km2, két várossal (Pilisvörösvár és Piliscsaba), illetve hat községgel (Solymár, Üröm, Pilisborosjenő, Pilisszentiván, Tinnye, Pilisjászfalu). A lakosságszám 57 ezer fő, de az állandó lakosok mellett a hétvégi házak mintegy 12 ezer ideiglenes lakost jelentenek, és az egyetemi hallgatók is csaknem egész évben Piliscsabán tartózkodnak. Amikor őrsparancsnok úr 2000-ben ide került Pilisvörösvárra, a bűncselekmények száma évi 2011 volt. Kitűzött célja volt akkor ennek a számnak a csökkentése 2000 alá. Ezt bőven sikerült túlteljesíteni: 2013-ban 824 bűncselekmény történt a területen, azaz a nyolc településen együttvéve.