XIV. évfolyam 8. szám - 2014. augusztus

MULASZTÁSI BÍRSÁG A KOMMUNÁLIS ADÓ BEVALLÁSUKAT NEM TELJESÍTŐKNEK

A magánszemélyek kommunális adójának bevallásával kapcsolatban felhívom figyelmüket, hogy

a bevallás benyújtásának határideje 2012. január 15-én lejárt.

FELHÍVÁS ADÓFIZETÉSRE!

Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a 2014. II. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje 2014. szeptember 15.A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt augusztus hónapban kézbesítjük Önöknek. Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az alábbi, Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett számlaszámokra:

HA

neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzetiségi vagy etnikai
kisebbséghez való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,
vallási-vagy világmeggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete
vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri.

Helyi Választási Bizottság elérhetőségei

Tagok:  

  • Dr. Mirk Mária – elnök     
  • Teilné Kerekes Márta      
  • Dandó Aurél Cézárné                     

Jelen tájékoztatóban kivonatosan közöljük a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM rendeletet. Azon határidőket és határnapokat emeltük ki az IM rendeletből, amelyek a választópolgárok, jelöltek szempontjából fontosak lehetnek.

Nem felelt meg a szolgáltatás?

Magánszemélyek, mikro-, kis- és középvállalkozások, civil szervezetek és társasházak is rendezhetik termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panaszaikat, a PEST MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET segítségével. Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

A HÁZSZÁMOK KIHELYEZÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

2014 júliusában közösségi szolgálatos és diákfoglalkoztatottak segítségével megkezdődött a ház-számok ellenőrzése.

A házszámok ellenőrzése során a diákok a Műszaki Osztály házszámnyilvántartása alapján fel-térképezték és nyilvántartásba vették azon ingatlanokat, amelyek nem rendelkeznek kihelyezett házszámmal, s a házszám nélküli ingatlanok tulajdonosaihoz egy felhívást juttattak el (lásd alább!). A vizsgált belterületi utcákban megközelítőleg 500 ingatlan nem rendelkezett kihelyezett házszámmal.

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Felvételre keres határozott időre Építéshatósági feladatok ellátására 1 fő  munkatársat.

Tájékoztatom a Tisztelt választópolgárokat, jelölő szervezeteket, egyéni jelölteket, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatosan honlapunkon folyamatosan frissülő tájékoztató anyagot olvashatnak a Kiemelt információk – Választások 2014 menüpont alatt. Ugyanitt megtalálhatóak a szükséges nyomtatványok, utcajegyzékek, a Helyi Választási Iroda vezetőjének határozatai és a választási szervek elérhetőségei.

Kérem a jelölteket, jelölő szervezeteket, választópolgárokat, hogy kísérjék figyelemmel választással kapcsolatos rovatunkat.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző