XIV. évfolyam 8. szám - 2014. augusztus

• Készen vannak a bölcsőde kiviteli tervei. A hozzá tartozó tervezői költségbecslés szerint az eredetileg tervezettnél jóval többe kerül majd a Szent István utcai épület felújítása. Kb. mennyivel?

Az eredeti költségbecslés az engedélyes tervek alapján készült még az év elején, s 40 millió forintban jelölte meg a várható költségeket. Közben elkészültek a részletes kiviteli tervek s az ahhoz tartozó tervezői költségbecslés, ami 75 millió forintra becsüli a tervezett átalakítás és felújítás költségét. A különbség alapvető oka az, hogy a kiviteli terv készítése során több olyan új szempont merült fel, ami az engedélyes tervek készítésekor még nem volt ismert. A statikai vizsgálat például megállapította, hogy a teljes tetőszerkezetet (300 m2) és a födémet (220 m2) el kell bontani, s újat kell építeni. Erre eredetileg nem számítottunk. Az eredetileg tervezett műanyag nyílászárók helyett fa nyílászárók betervezését kértük (41 db), ez is növeli a költségeket. A különböző szakhatóságok különböző kikötéseket tettek, melyek betartása szintén költségnövekedést jelent.

Véleményezték a Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói pályázatait

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ pályázatot hirdetett a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pilisvörösvári Tagintézményének (korábbi nevén Nevelési Tanácsadónak) igazgatására. A kiírásra két pályázat érkezett, ezeket Vörösvár önkormányzata mint működtető véleményezhette. A képviselőtestület meghallgatta a pályázókat, és úgy döntött, hogy a nevelési tanácsadó eddigi megbízott igazgatójának, Gajdos Juditnak a pályázatát támogatja. (99/2014. határozat – 9 igen, 1 nem)

  • Célegyenesben a szakrendelő liftje
  • Három belső út kapott burkolatot a temetőben
  • Elkészült a sportttelep belső útjának burkolata

 

2. tömegarány

Az első és legfontosabb jellemző karakter egy házon az épület tömegének aránya. A hagyományos, sváb népi jellegű lakóépület tömegének arányát elsősorban utcai homlokzatának fő méretei határozzák meg. A szélességi és magassági méretek arányait a régi mesterek természetes érzékkel teremtették meg.

De a harmonikus látvány létrejöttében a főbb méretek mellett a részletek is fontos szerepet játszanak, hiszen az ablakok, a lábazat, a vakolatkeret méreteinek, arányainak változtatása az egész homlokzat arányait képes megváltoztatni. Egy magas, sötét színű lábazat például nemcsak robosztus hatást kelt, hanem az épület alacsonyabbnak is tűnik tőle. Egy túl széles ablak pedig esetlenül kisebbnek mutatja az épületet.

Pilisvörösvár mostanáig hatályos településfejlesztési és településrendezési eszközei (a Településfejlesztési Koncepció, a Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv) 2004-2005-ben készültek el, s az óta több kiegészítésen és módosításon estek át.

A dokumentumok alkalmazása közben a Polgármesteri Hivatal elég sok problémával szembesült az elmúlt évek során: nem jól működő előírások és időszerűtlenné vált szabályok akadályozták az építéshatósági munkát. Közben a jogszabályi környezet is jelentősen megváltozott, és az új előírások a települések számára kötelezővé tették az új jogszabályi keretekhez való igazodást.