XIV. évfolyam 12. szám - 2014. december

Újraalakult a szociális intézményfenntartó

A választások után 2014. november 14-én tartotta meg első (alakuló) ülését a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás polgármesterekből álló Társulási Tanácsa.

2013 júliusa óta ez a Társulás a fenntartója a Napos Oldal Szociális Központnak. A társulásba tömörült települések: Pilisvörösvár, Pilisszántó, Pilisszentiván, Pilisjászfalu és Remeteszőlős. A társulási formában való működtetés előnye, hogy ennek révén a kötelező szociális feladatokra összességében megközelítőleg évi 17 millió forint kiegészítő állami normatíva igényelhető. A Napos Oldal által nyújtott szolgáltatások: a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a nappali ellátást nyújtó idősek klubja, a fogyatékosok nappali ellátása, a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, a helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása, az átmeneti ellátást nyújtó idősek gondozóháza és az otthoni szakápolás.

Köszönjük a szavazatokat!

A vörösvári Templom téren álló 300 éves eperfa negyedik helyen végzett az Év Fája 2014 országos versenyében. November 21-én a pályázatot megíró diákok delegációja Budapesten vette át az oklevelet és a könyvjutalmat.

A Magyarországon megjelenő minőségi történelmi folyóiratok közül a „Rubicon” az a kiadvány, amelyik két éven belül immár másodszor foglalkozik a magyarországi németséggel. Két éve, a 2012/11. szám a magyarországi németek történelmével foglalkozott a betelepüléstől napjainkig. A mostani, 2014/11. szám alaptémája Magyarország 1944-47 közötti történelme, az ország kiugrási kísérlete. Az egyes tanulmányok többek között Magyarország világpolitikán belüli helyzetét, katonai kérdéseket, Adolf Eichmann és Edmund Veesenmayer tevékenységét, valamint a magyarországi zsidóság vagyonvesztését tárgyalják.