XIV. évfolyam 12. szám - 2014. december

• Készül a város gazdasági programja. Ez ugye egy önkormányzati ciklusra szól, vagyis a következő öt évre?

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) előírja, hogy az önkormányzati képviselőtestületeknek a hosszú távú fejlesztési elképzeléseiket gazdasági programban, fejlesztési tervben kell rögzíteniük, mely a képviselőtestület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. Vörösváron – és a legtöbb önkormányzatnál – az a gyakorlat, hogy a gazdasági programot az adott választási ciklus idejére, jelen esetben a 2014-2019-es, ötéves időszakra készítjük.

Önkormányzati ülés 2014. november 27-én

Új jegyzőkönyvező és szavazatszámláló gép

A 15 éves, 1999-ben beszerzett jegyzőkönyvező és szavazatszámláló konferenciarendszerrel évek óta sok a probléma. Bíró Botond, a Polgármesteri Hivatal informatikusa elmondta, hogy minden ülés előtt alapos próbára és javítgatásra van szükség ahhoz, hogy egyáltalán működjön a rendszer. A képviselőtestület októberi, alakuló ülésén a gép a gondos előkészítés és előzetes próba ellenére felmondta a szolgálatot, és kézi szavazással kellett folytatni a tanácskozást. A rendszer hardver része 1997-es, és már nem javítható. Mindezek miatt a testület egy új konferenciarendszer beszerzése mellett döntött. A beérkezett árajánlatok közül a legolcsóbbat, a Globomax Zrt. MikroVoks rendszerét választották, amelynek eredeti, több mint 4 és fél millió forintos árát sikerült lealkudni, így bruttó 4 millió forintba kerül. (153/2014. határozat – 12 igen, egyhangú) A rendszer egyébként nemcsak a szavazatok számolását és összesítését végzi, hanem a hozzászólások időtartamát és számát is méri, összekapcsolható a teremhangosítással, hangfelvételt készít, a jegyzőkönyvezést segíti, és különféle kimutatások, statisztikák készítésére is alkalmas. Fentieken túl az új konferenciarendszer nagy előnye, hogy a digitális kijelzőnek köszönhetően nemcsak a képviselőtestületi üléseken, hanem a bizottsági üléseken és a nemzetiségi önkormányzatok ülésein is használható lesz, ami nagyban megkönnyíti majd a jegyzőkönyvvezetők dolgát.

Bizonyára sok olvasónk látta, hogy a közelmúltban fákat ültettek a Báthory utcában és a Nagy Imre utcában. A fásításra az önkormányzat és a Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. (volt Terranova) között 2013 őszén létrejött egyezség értelmében került sor.

Előzmények

2013 szeptemberében tárgyalta az önkormányzat képviselőtestülete a Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. (volt Terranova) által benyújtott csereerdősítési kérelmet. Mivel a Budapest–Esztergom vasútvonal korszerűsítése kapcsán a Saint-Gobain üzemi területére új bekötőút épült, ennek nyomvonalán ki kellett vágni a fákat. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény alapján azonban az erdészeti hatóságnak ilyenkor csereerdősítést kell előírnia. Ez meg is történt, de a Saint-Gobainnek  nem volt olyan saját tulajdonú területe, amelyen a kötelezettségének eleget tudott volna tenni.

Épül a szelektív hulladékudvar. Október-novemberben elkészültek a földmunkák, és jelentős építési tevékenység is zajlott a volt helyén.

A fotókon már látható a majdani gépjármű-felhajtó rámpa és a szelektív hulladékgyűjtő konténerek helyei. Jelenleg azonban áll a munka, mert a kivitelező és a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás között viták támadtak a számlák kifizetése miatt. (Részletesebb információk a polgármesteri interjúban)

vorosvari-ujsag-2014-12-00018