XIV. évfolyam 2. szám - 2014. február

Köszönetnyilvánítások

Óvodánk 2014.január 25-én, szombaton délután tartotta a gyerekek farsangi bálját a Művészetek Házában. Ezúton szeretnénk megköszönni a Szülőknek a bálra hozott felajánlásokat, a tombola ajándékokat. Köszönjük a Mini Schramli zenekarnak, hogy jó hangulattal járultak hozzá a bál sikeréhez. Hálásak vagyunk a Művészetek Háza igazgatójának, hogy ebben a szép épületben tarthattuk a vidám farsangolást.

Óvodák nyári zárva tartása

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy a Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott óvodák a nyári időszakban az alábbiak szerint tartanak zárva:

(Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5.)

A családsegítő szolgálatnál

Álláskeresők klubja. Heti rendszerességgel csütörtökönként 10 és 12 óra között (március 6., 13., 20., 27.).

Álláskeresők, munkanélküliek részére egyéni tanácsadásra van lehetőség kizárólag előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján a 06-26/331-399-es telefonszámon.

Mély megrendüléssel fogadtuk a szomorú hírt, hogy dr. Bak Ferenc, Tinnye község polgármestere 2014. február 8-án, életének 51. évében elhunyt.

Dr. Bak Ferenc a rendszerváltást követően, az első szabad választástól hat cikluson keresztül volt Tinnye Polgármestere. Megalakulásától kezdve tagtelepülési polgármesterként részt vett a Pilisi Medence Kistérség Önkormányzati Területfejlesztési Társulás munkájában. Hitte, hogy a települések polgáraiért és a jövő generációk érdekében szorgalommal, kitartással, elhivatottan érdemes dolgozni. Tette mindezt emberséggel és szerénységgel.

Pekó József kertészmérnök 25 éven át volt a Kovács László Kertbarát Kör szakmai vezetője.

Az egyetemet elvégezve a pomázi kertészetben kezdett dolgozni, majd a ceglédi tsz szőlészeti és borászati részlegében helyezkedett el.  Kiváló munkája elismeréseként az akkori földművelési miniszter fontos és nagyobb feladattal bízta meg őt. Először osztályvezető-helyettesi, majd osztályvezetői beosztásban felügyelte a magyarországi kertészeteket. Ezt a munkát nyugdíjba vonulásáig, 60 éves koráig végezte, de szaktanácsadóként még több éven keresztül segítette a minisztérium szakmai munkáját.

01. 13. özv. Hegyvári Sándorné
szül. Hollauer Róza, 70 év
Arany János u. 17.
01. 15. özv. Klecher Józsefné
szül. Varga Borbála, 89 év
Szent Erzsébet u. 117.
01. 21. özv. Lieber Ferencné
szül. Bakos Ilona, 76 év
Árpád u. 9.
01.22. özv. Matkó Endréné
szül. Orosz Gizella, 96 év
Bocskai u. 104.
01. 26. Drávai János, 61 év
Görgey u. 48.
02. 05. Halmschláger Róbert
Iskola u. 16.
11. 13. Wippelhauser Dominik
Apa: Wippelhauser Zoltán
Anya: Ercsi Ildikó
01. 07. Peller Sebestyén
Apa: Peller Csaba
Anya: Wohl Szilvia
01. 16. Mármarosi Milán
Apa: Mármarosi Zsolt
Anya: Szikra Kitti
01. 30. Nánai Ákos
Apa: Nánai József
Anya: Bélik Katalin
02. 04. Schuck Janka
Apa: Schuck Péter
Anya: Schuck-Pap Nóra