XIV. évfolyam 2. szám - 2014. február

• Összeállt az idei év költségvetése, február 5-én elfogadta a képviselőtestület a költségvetési rendeletet. Ez alkalommal olyasmit mondott Polgármester Úr, amit évek óta nem: van pénz. Mennyi?

A 2014. évi költségvetés az előző évekhez képest valóban kevésbé feszített. A várható bevételek megnyugtatóan biztosítják a fedezetet a működési kiadásokhoz, ezen felül forrást biztosítanak jónéhány sajáterős fejlesztéshez, és mindemellett a gazdálkodás biztonságához szükséges megfelelő tartalék képzésére is jut belőlük.

FELHÍVÁS ADÓFIZETÉSRE!

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a 2014. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje:

2014. március 17.

A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt március hónap elején kézbesítjük Önöknek.

Az államháztartásról szóló törvény alapján minden önkormányzatnál február 5-éig kellett a képviselőtestület elé terjeszteni a költségvetési rendeletet. Így január vége helyett február 5-én ülésezett Pilisvörösvár Önkormányzatának képviselőtestülete, és ezen az ülésen el is fogadták a 2014-es év költségvetését.

MÓDOSUL AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI REND a Polgármesteri Hivatalban

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Polgárait, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (II. 05) Kt. számú határozata alapján a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 2014. március 1. napjától a következőképpen módosul:

Adósságkonszolidáció

Kétszer is rendkívüli ülést tartott januárban Pilisvörösvár Önkormányzata: 14-én és 27-én. A második körös adósságkonszolidáció mindkét ülésen téma volt. Az első ülésre azért volt szükség, mert a megállapodás megkötésének feltétele volt a képviselőtestület támogató határozata, valamint több, ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtétele, melyeknek határideje január 15-e volt (1/2014. határozat – 11 igen egyhangú). A második ülésen a második körös adósságkonszolidáció végrehajtása érdekében arról döntött a testület, hogy a HU0000341177 ISIN azonosítószámú, működési célú, Pilisvörösvári Önkormányzat 2027/A elnevezésű kötvényből 18.829 db 7.671 Ft névértékű értékpapírt 144.437.259 Ft összegben 2014.02.28-i értéknappal visszavásárol a Sberbanktól (régi nevén Volksbank). (4/2014. határozat – 12 egyhangú)

A magánszemélyek kommunális adójának 2012. január 1-i bevezetése óta eltelt két év alatt felszínre kerültek olyan esetek, amelyekben önhibájukon kívül méltánytalan hátrány ért bizonyos ingatlantulajdonosokat. Ezek az esetek leginkább olyan városrészekben fordultak elő, ahol az ingatlantulajdonosok valamilyen természetes választóvonal miatt telekösszevonással nem tudják csökkenteni adókötelezettségüket (vízfolyás, vasútvonal stb.). A Képviselő-testület ezért a 2014. február 5-i ülésén a magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban olyan módosításról döntött, amely lehetővé teszi, hogy a továbbiakban ne érje méltánytalan hátrány ezeket az ingatlantulajdonosokat.

Felhívás KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) illetve KIVA (kisvállalati adó) hatálya alá tartozó adóalany bejelentésére

Felhívom Tisztelt Vállalkozóink figyelmét, hogy amennyiben már létező vagy új adóalanyként 2014. január 1-től a KATA vagy KIVA szerinti adózást választotta, úgy azt az önkormányzati adóhatósághoz 15 napon belül be kell jelenteni.

A bejelentési kötelezettség az év közben KATA, KIVA szerinti adóalanyiságra áttérő illetve év közben kezdő, KATÁT, KIVÁT választó adóalanyokra is vonatkozik.