XIV. évfolyam 1. szám - 2014. január

A 2014-es választások néhány pontban eltérnek az eddig megszokott parlamenti választások menetétől. 2014-ben a magyarországi nemzetiségek először juttathatnak parlamenti képviselőt az Országgyűlésbe. Az alábbiakban az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény és a MNOÖ információs anyaga alapján röviden áttekintjük mindazokat az újdonságokat, amelyek a nemzetiségi választópolgárokat érintik.

Márai Sándor – Alexander Großschmid, Rákosi Viktor – Viktor Kremsner, Gárdonyi Géza -Géza Ziegler, Herczeg Ferenc – Franz Herzog

In der ungarischen Literatur gibt es eine Reihe bekannter Autoren, die ihrer Herkunft nach deutschstämmig waren, sich schließlich in ihrem Schaffen aber für die ungarische Sprache entschieden, in der sie dann auch große Erfolge feiern konnten. Von diesen Schriftstellern, die aus einer deutschen familiären Umwelt hervorgingen, sich jedoch für das Schreiben in ungarischer Sprache entschlossen, sind als bekannteste Beispiele zu nennen:

Ezerkilencszáznegyvenötben arra kötelezték a magyarországi németeket, hogy ingatlan és ingó vagyonukat hátrahagyva, Németországba (a későbbi Nyugat- és Kelet-Németország különböző településeire) költözzenek. A svábok a hazájuktól és a vagyonuktól való teljes megfosztását egyes források – a helyzet erőszakosságát szépítve – a mai napig is „kitelepítésnek” nevezik. A hatalom birtokosai az elűzés elvi okául a magyarországi német nemzetiségű lakosság második világháborús kollektív bűnösségét adták meg. A gyakorlati ok inkább abban keresendő, hogy az elűzött svábok vagyona a magyar államra szállt. Az állam a megüresedett házakban és családi gazdaságokban a Csehszlovákiából érkező magyarokat és a földosztásból kimaradt szegényparasztokat helyezte el.

Kedves Honfitársaink!

Hosszú évek után a magyarországi németek 2014 tavaszán végre saját jogon juttathatnak képviselőt a Magyar Országgyűlésbe! A Német Lista lehetőség, hogy a német nemzetiség sorsát ne csak pártpolitikai érdekek határozzák meg a magyar parlamentben.

Liebe Landsleute,

nach vielen Jahren des Wartens ist es im Frühling 2014 soweit: Die Ungarndeutschen können mit eigenem Recht einen Vertreter ins ungarische Parlament schicken! Die Deutsche Liste wird dafür sorgen, dass nicht nur parteipolitische Interessen im ungarischen Parlament das Schicksal der Ungarndeutschen bestimmen.