XIV. évfolyam 1. szám - 2014. január

Év végén már lehetett tudni: az állam átvállalja az önkormányzatok megmaradt adósságát is. Pilisvörösvárnak mennyi hitele maradt az adósságkonszolidáció első köre után?

A 2013. február 27-én aláírt elsőkörös adósságkonszolidációs megállapodás keretében önkormányzatunk adósságának 50%-át vállalta át az állam, konkrétan 815,7 millió forint adósságot. Értelemszerűen ugyanennyi maradt még meg az önkormányzatnak, amit a következő 15-20 évben kellene törlesztenünk.

2013. december 12.

Településrendezési és -fejlesztési eszközök

Fontos állomásához érkezett Pilisvörösvár településfejlesztési és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata. A december 12-i ülésen minősíthette a képviselőtestület a felülvizsgált településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat – a Településfejlesztési Koncepciót, a Településszerkezeti Tervet, a Helyi Építési Szabályzatot és a Szabályozási tervet – alkalmasnak arra, hogy kiküldjék véleményezésre az érintett államigazgatási szerveknek.

TÁJÉKOZTATÓ a központi névjegyzékbe vételről

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmüket a helyi választási irodánál (Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.) is benyújthatják. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénynek megfelelően:

Felhívás KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) illetve KIVA (kisvállalati adó) hatálya alá tartozó adóalany bejelentésére

Felhívom Tisztelt Vállalkozóink figyelmét, hogy amennyiben már létező vagy új adóalanyként 2014. január 1-től a KATA vagy KIVA szerinti adózást választotta, úgy azt az önkormányzati adóhatósághoz be kell jelenteni.