XIV. évfolyam 7. szám - 2014. július

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Város Polgárait és minden Kedves Ügyfelünket, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 34/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozatában foglaltak szerint a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkarendjében

2014. július 26-tól – 2014. augusztus 3-ig

terjedő időszakra (5 munkanap erejéig) igazgatási szünetet rendelt el a nyári szabadságok kiadása érdekében. Az igazgatási szünet alatt a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal zárva tart, az anyakönyvi ügyeletet az alábbiak szerint biztosítjuk:

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a város lakosságáért példamutatóan munkálkodó polgárok tevékenységének elismerésére a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993 (III. 4.) önkormányzati rendelete alapján „Pilisvörösvár Város Díszpolgára” címet és „Pilisvörösvárért” emlékérmet adományoz.

Árusítás a Vörösvári Búcsún

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Pilisvörösvári Búcsú megrendezése kapcsán 2014. augusztus 16-18 közötti időszakra (szombat, vasárnap, hétfő) várja azon iparművészek és kézművesek jelentkezését, akik saját készítésű termékeik árusításával emelni kívánják a Vörösvári Búcsú színvonalát.

Felhívás adótartozásra indított végrehajtási eljárás lehetőségéről

Felhívom a hátralékkal rendelkező Adózóink figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az önkormányzati adóhatóság jogosult a tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér- illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani. Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.