XIV. évfolyam 7. szám - 2014. július

Felhívás a betelepülési menetben való részvételre

Kedves Pilisvörösvári Polgárok!

Bizonyára már sokan értesültek arról, hogy városunk ebben az évben ünnepli az első német telepesek Vörösvár községbe való megérkezésének, azaz településünk megalapításának 325. évfordulóját. 

Az idei, XXIII. Vörösvári Napok ennek a jubileumnak a jegyében telik majd el. Az ünneplés augusztus 15-én (pénteken) 18 órakor a Vörösvári Napok megnyitóján kezdődik. A szokásos polgármesteri ünnepi beszéd és az alkalomhoz illő fúvószenei és néptánc-előadások után Mészáros Ádám etnográfus tart vetített képes előadást a németek Vörösvárra való betelepülésének előzményeiről, körülményeiről és az első betelepülőkről.

Pilisvörösváron a Vörösvári Napok szervezői ismét Tutajhúzó Versenyt hirdetnek!

A svábok betelepülésének 325. évfordulója alkalmából készült új, hagyományőrző tutaj húzásához vállalkozó kedvű, lelkes férfiakat, asszonyokat várunk!

• Beérkeztek a betelepülési emlékmű-pályázatok. A döntés még odébb van, de Ön személy szerint mennyire elégedett a pályaművekkel? Van olyan alkotás, amelyet el tud képzelni a város egyik terén, nagy méretben?

Nagy örömömre a pályázati kiírásunk komoly érdeklődést váltott ki a szobrászok körében. Többen érdeklődtek telefonon, mások szermélyesen keresték fel a főépítészt vagy engem, jónéhányan elmentek a Falumúzeumba is tájékozódni. Végül összesen 16 pályázat érkezett be, 12 művésztől (voltak ugyanis olyanok, akik két pályaművet adtak be).

2014. június 10-i rendkívüli ülés

Az ülés elején Müller Márton képviselő javaslatára néma felállással emlékeztek meg a képviselők a közelmúltban elhunyt Waltraude Schramm-Möllerről, aki a Gröbenzelli Német-Magyar Egyesület (DUVG) tagja volt. Majd elsőként egy június 15-ei határidős pályázati lehetőség került napirendre.

1. Az épületek elhelyezése, általános jellemzők

A  XVII.-XVIII. században Magyarországra települt német („sváb”) nemzetiség magával hozta eredeti hazája kultúráját, szokásait, ezzel együtt építészeti ízlésvilágát is. Épületeiket az otthon megszokott módon, a hagyományaiknak megfelelően alakították ki, alkalmazkodva ugyanakkor a hely adottságaihoz.

A  Polgármesteri Hivatal évek óta kitartó, váltakozó eredményű küzdelmet folytat az engedély nélkül végzett hulladékgyűjtés- és tárolás, az úgynevezett „vasazás” megszüntetése érdekében.

A tevékenység engedélyezésével összefüggő hatáskör az elmúlt 5 évben több alkalommal változott, különböző hatóságok járhattak el az ügyben, de 2013. óta ismét lehetőségünk nyílt arra, hogy fellépjünk az engedély nélkül hulladékgyűjtést és gazdálkodást folytatókkal szemben. Így kerülhetett sor arra, hogy 2013 szeptemberében köteleztük az érintetteket az egyik Szondi utcai magánterületen lévő illegális hulladéktelep felszámolására, mely igen sok keserűséget okozott a környéken élőknek.

Pilisvörösvár Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2014. június 26-i rendes ülésén úgy döntött, hogy az általános iskolai és óvodai étkezési térítési díjakat 10%-kal csökkenti. A díjcsökkenés hatását az étkezők már július hónapban érzékelik.