XIV. évfolyam 6. szám - 2014. június

Házszámtáblákkal kapcsolatos csalások

Tisztelt Pilisvörösvári Lakosok!

Egy lakossági bejelentésből értesültünk arról, hogy egy orosházi illetőségű gazdasági társaság járja Pilisvörösvárt, és arra való hazug hivatkozással, hogy Pilisvörösvár Önkormányzatával szerződésben áll, felszólítja a lakosságot a házszámtáblák kihelyezésére és a házszámok náluk történő megrendelésére, előleg fizetésére.

Változások az anyakönyvezés területén

ELEKTRONIKUS ANYAKÖNYVEZÉS

Ezúton tájékoztatom, a Tisztelt lakosságot, hogy az eddig használt, 1895. október 1-én kialakult anyakönyvezési rendszer helyett 2014. július 1-től Magyarországon megszűnik a papír alapú anyakönyvezés, és felváltja az egész országra kiterjedő elektronikus anyakönyvezés.

Az elektronikus anyakönyvben az adatok nyilvántartása nem anyakönyvi események alapján, hanem személyhez kötötten történik majd, így egy anyakönyv váltja fel a jelenlegi négyfélét (születési, házassági, bejegyzett élettársi kapcsolati, halotti).

Felhívás adótartozásra indított végrehajtási eljárás lehetőségéről

Felhívom a hátralékkal rendelkező Adózóink figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az önkormányzati adóhatóság jogosult a tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér-, illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani.

Felhívás parlagfűmentesítésre

Felhívom Városunk lakosságát, hogy a parlagfű irtási kötelezettségüknek tegyenek eleget. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” A gyommentesítés elmaradása esetén növényvédelmi bírság szabható ki 15.000 – 15.000.000 Ft közötti értékben.

FELHÍVÁS KATA HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ADÓALANY IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGÉRE VONATKOZÓAN

Felhívom Tisztelt Vállalkozóink figyelmét, hogy amennyiben már létező illetve új vállalkozóként 2013. január 1-től vagy 2013. év közben a KATA szerinti 2,5 millió forint adóalapú adózást választotta, s azt önkormányzati adóhatóságunknál bejelentkező, változásbejelentő lapon bejelentette, valamint a már létező vállalkozás korábbi adózási formáját érintő időszakát záró bevallással lezárta, úgy ezen vállalkozóknak
2014. május 31-ig iparűzési adóbevallási kötelezettségük nincsen.