XIV. évfolyam 6. szám - 2014. június

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Ebben a hónapban először a vasútfejlesztésről faggatnám. Tudom, hogy ez nem az önkormányzat beruházása, de a város érdekeit mégis az önkormányzat – illetve Ön mint polgármester képviseli. A lakosság érdeklődve figyeli a fejleményeket, időnként felröppennek mindenféle kósza hírek, máskor arról értesülünk, hogy még tovább késik a befejezés. Ön milyen kapcsolatban van a beruházóval, és mennyire követi nyomon a fejleményeket?

A képviselőtestület 2014. május 20-án (kedden) este rendkívüli ülést tartott a szakorvosi rendelőben telepítendő lift kivitelezésére indított közbeszerzési eljárás eredményének mielőbbi kihirdetése érdekében. A májusi rendes ülésre 29-én került sor. E két ülés beszámolóját olvashatják alább.

Múlt hónapban a búcsúzó aljegyzővel, Hegyes Józsefnével olvashattak interjút. Most az őt váltó új aljegyzőt, Gergelyné Csurilla Erikát kértük rövid bemutatkozásra, aki eddig az igazgatási osztályt vezette.

Egy észak-magyaroszági, szlovák határ menti településről származom, házasságkötésem óta Pilisborosjenőn élek a családommal. Férjem a pilisborosjenői Gröschl családból származik, a Gergely név a Gröschl név magyarosított változata. Két nagy gyermekem van: Fiam mérnökinformatikus, lányom gazdaságelemző.

HA

neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzetiségi vagy etnikai
kisebbséghez való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,
vallási-vagy világmeggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete
vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri.

A „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma, mely idén immár negyedik alkalommal került megrendezésre. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „tavaszi nagytakarítást” végeztek az önkéntesek. Az eseményre május 9-11. között került sor.

Az országos akcióhoz kapcsolódva Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Szebb Környezetünkért Egyesület 2014. május 10-én, szombaton szervezett szemétgyűjtést a város több pontján. Az akció három helyszínen: a Kacsa tó környékén, az Áfonya utca és a Szabadság utca által határolt területen és a Tó-dűlőnél folyt.

Aki mostanában felkeresi a város internetes oldalát, bizonyára tapasztalni fogja, hogy igencsak megváltozott, megújult. Az oldal megújítását  a Polgármesteri Hivatal megbízásából Schuck Béla webmester készítette el – ahogy a korábbi oldalt is.

• Elkészült, és már egy ideje használatban is van a város új honlapja. Mióta dolgoztál rajta?

2013 januárjában kezdődött a munka, méghozzá a projekt tervezésével. Egy ekkora munkát ugyanis meg kellett részletesen tervezni: milyen lépésekben, hogyan fog megújulni. Több száz órát töltöttem a feladattal.

Fő u. 104. udvarburkolás, kapu

A Fő u. 104. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épület – melyben 2013. április 1-je óta a Pilisvörösvári Tankerület, a Pilisvörösvár Víziközmű Társulat és a Sváb Sarok működik – helyi értékvédelmi szempontból kiemelten értékes – mind elhelyezkedése, mind helyi építészeti karakterhordozó jellege miatt. Az épület tetőzete azonban már rossz állapotban volt, cserepezése elöregedett, töredezett, emiatt az épület több helyen is beázott. A képviselőtestület 2014 márciusában döntött a tető felújításáról új cserepezéssel, a tetőlécek cseréjével, a bádogozási munkák elvégzésével, új csapadékcsatorna építésével.

Új fejezet nyílt a pilisvörösvári épített környezet védelmében, amikor az önkormányzat idén tavasszal megalkotta az új helyi értékvédelmi rendeletet. A rendelet a városkép megőrzésére, védelmére tesz kísérletet azzal, hogy a régi svábházak tulajdonosait próbálja a stílushoz illő felújításra ösztönözni.