XIV. évfolyam 6. szám - 2014. június

Sokan gyűltek össze június első napján, Urunk mennybemenetelének ünnepén a Templom téren, ahol Spányi Antal megyéspüspök 77 fiatalt bérmált.

Az ünnepélyes bevonulás után, a mise elején a bérmálkozók, az egyházközségi képviselőtestület és a plébános úr köszöntötte a püspök atyát. Az időjárás kedvezett az eseménynek, és a szentmise vége felé még a nap is kibújt a felhők mögül, hogy fényét árassza a frissen megbérmáltakra. A szentmise ünnepélyességét a kórus éneke és a zenekari kíséret emelte.

Május utolsó szombatján került sor a gyermekek megáldására az erdei kápolnában. A 9 órakor kezdődő szentmisét Balla Sándor plébános úr celebrálta. A kiszámíthatatlan időjárási körülmények miatt a szentmisét a kápolnában tartották meg, így többen kint rekedtek a bejárat előtt. A mise végén azonban minden gyermek az oltárhoz járult szüleivel vagy nagyszüleivel, ahol Sándor atya egyesével megáldotta őket. Végül a kápolna mellett kis édességgel jutalmazták a kicsiket, akik kivétel nélkül mind türelemmel hallgatták végig a szentmisét.