XIV. évfolyam 5. szám - 2014. május

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a város lakosságáért példamutatóan munkálkodó polgárok tevékenységének elismerésére a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993 (III. 4.) önkormányzati rendelete alapján

„Pilisvörösvár Város Díszpolgára” címet és „Pilisvörösvárért” emlékérmet adományoz.

KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK NAPJA

Ezúton tájékoztatom Kedves Ügyfeleinket, hogy a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 93. § (2) bekezdés alapján július 1-je a Közszolgálati Tisztviselők napja, amely a közigazgatási szerveknél – a munkaviszonyban állókra is kiterjedően – munkaszüneti nap.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA ELÉRHETŐSÉGEI

Helyi Választási Iroda (továbbiakban HVI) vezetője: dr. Krupp Zsuzsanna jegyző
HVI vezető helyettese: Gergelyné Csurilla Erika aljegyző
HVI elérhetősége: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

Tudnivalók  az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásáról (2014. május 25.)

Az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25-i választása kapcsán a következő tudnivalókra szeretném felhívni figyelmüket.

Szavazás módja és ideje

A választópolgár az Európai Uniónak csak egy tagállamában gyakorolhatja választójogát. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára lehet. A törvény szerint listát kizárólag pártok állíthatnak. Az Európai Parlament tagjai választásán a választópolgár érvényesen egy szavazatot adhat le, egy listára. A szavazás 2014. május 25-én (vasárnap) reggel 6.00 órától este 19.00 óráig tart.

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a védőnői szolgálat a korábbiaktól eltérően nem gyűjti össze a szülőktől közzététel céljából a frissen született gyermekek adatait. Ezért kérjük a kedves Szülőket, hogy ha gyermekáldás volt családjukban, és szeretnék közölni az örömhírt a város közösségével, küldjék el nekünk e-mailben az újszülött gyermek nevét, születési dátumát és a szülők nevét (édesanyáknál a lánykori nevet). Papíron is leadhatják az adatokat szerkesztőségünkben, a Művészetek Házában (Fő u. 127.). Vagy kereshetnek az alább olvasható szerkesztőségi telefonszámon is. Az adatok elküldésével úgy tekintjük, hogy hozzájárulnak gyermekük születésének a Vörösvári Újságban való megjelenéséhez.