XIV. évfolyam 5. szám - 2014. május

• Bár februárban, a költségvetés elkészítése kapcsán már beszéltünk a város anyagi helyzetéről, most ismét elő kell hogy kerüljön a téma, hiszen a 2013-as év zárszámadása – az államháztartási törvény előírásainak megfelelően – április végén készült el. Elégedett a tavalyi gazdálkodással?

Igen, maximálisan elégedett vagyok. A 2013-as évben a gazdálkodás szempontjából minden nagyon jól alakult. A kiadásainkat – a korábbi években megszokott takarékosságnak köszönhetően – sikerült az előirányzat alatt tartani, bevételeink pedig több területen is túlteljesültek. Az év eleji várakozásokat így végül messze túlteljesítettük, s az évet 202 millió forint pénzmaradvánnyal zártuk. Ez az eredmény körülbelül fele-fele arányban köszönhető a megtakarításoknak, illetve a többletbevételeinknek.

Két napirenddel tartott rendkívüli ülést április 9-én, szerdán este a képviselőtestület. A napirenden szereplő témák tárgyalása előtt Kőrössy János képviselő, a Fidesz helyi csoportjának elnöke egy „Bizonyságlevél” című oklevelet nyújtott át a polgármesternek Hadházy Sándor országgyűlési képviselő nevében. Az oklevél, amelynek alján Orbán Viktor aláírása szerepel, azt tanúsítja, hogy a 2010 óta véghezvitt változások eredményeképpen elég erőssé vált az ország ahhoz, hogy kiszabadítsa városait és falvait az adósságcsapdából. Pilisvörösvárt 1.570.369.580 fo­rint adósságból váltotta ki a magyar kormány. Gromon István polgármester megköszönte az oklevelet, majd a testület a településfejlesztési és -rendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatban beérkezett lakossági és hatósági véleményekre és észrevételekre adandó válaszok megtárgyalásával folytatta munkáját.

Önkormányzati döntések az április 24-i rendes ülésen

Zárszámadás

Az április 24-i rendes ülésen került a képviselőtestület elé a 2013. évi zárszámadás. A jogszabályok szerint a beszámolót minden évben a jegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal készíti el, és a polgármester terjeszti a képviselőtestület elé, az előző évi gazdálkodásról szóló könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

Az előterjesztés szerint az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása kiemelkedően sikeres volt: az önkormányzat összes alap- és vállalt feladatát teljesíteni tudta, a működéshez nem kellett folyószámlahitelt felvennie, és az évet 202 millió forint szabad pénzmaradvánnyal zárta.

„Ezt nem lehet megszokni…” – így kezdte, mélyen meghatódva beszédét Hadházy Sándor, miután átvette országgyűlési képviselői megbízólevelét a szentendrei városházán. Térségünk fideszes országgyűlési képviselője 1998 óta sorrendben ötödször győzött a választásokon.

„A lakosság életminőségének javítása kiemelt fontosságú feladat”

A szentendrei Városháza dísztermében az alkalomhoz méltó, ünnepélyes keretek között, a Szent Korona hiteles másolatának jelenlétében adták át Hadházy Sándornak országgyűlési képviselői megbízó levelét. Az ünnepségen a házigazda, dr. Dietz Ferenc mellett részt vettek a helyi önkormányzati képviselők, a térség polgármesterei, valamint a választást lebonyolító szervek vezető munkatársai is.

Hegyes Józsefné Kati 2008 óta volt aljegyzője Pilisvörösvárnak, egészen mostanáig. Mintegy 30 évet dolgozott a közigazgatásban, ebből több mint 20 évet Vörösvárott. Nyugdíjba vonulása alkalmából kérdeztük hivatásáról, pályájáról.

• Mondana pár szót magáról és a családjáról?

Férjemmel 39 éve vagyunk házasok, azóta élek Pilisvörösváron. Az évek során két fiunk és négy fiúunokánk született. A család szeretete nagyon fontos számomra. Reményeim szerint ezentúl többi idő jut rájuk.

A vásárlók és a helyi termelők igényeinek kielégítése érdekében az önkormányzat szeretné fejleszteni a piaci árusítást, javítani a piac infrastrukturális feltételeit. A piac fejlesztése egy hosszú folyamat. A kitűzött célok érdekében az utóbbi időben sikerült néhány fontos lépést tennünk.

Egy jogszabályi változásnak köszönhetően 2013-ban az önkormányzatnak sikerült a pilisvörösvári volt „MDF- piacot” „helyi termelői piacként” nyilvántartásba vetetnie. Ez volt az első lépés a piac megújításához.