XIV. évfolyam 3. szám - 2014. március

Kődiplomát kapott a Kőkirálynő. A vörösvári kőfaragók közül többeket is kitüntettek.

„Úgy őrizd az álmaidat, ahogyan a kő őrzi a végtelen idő minden pillanatát!”

A Reneszánsz Kőfaragó Zrt.-nek, a kőkonferencia egyik résztvevőjének fent idézett gyönyörű jelmondata akár a rendezvény mottójaként is szolgálhatott volna. A köves szakmára – vagy ahogyan régen mondták: a „kőmívesekre” – a gazdasági visszaesés, a megrendelések elmaradása, a kínai dömpingáruk térnyerése és a kontárok áldatlan tevékenysége miatt az elmúlt években bizony rájárt a rúd. Az álmaikat ezek a kiváló mesteremberek azonban nem adták fel. Az álmaikat arról, hogy majd ismét visszatér és meghatározó tényező lesz a szakmai tudás, a minőségi alapanyagok használata és a gondos, körültekintő kivitelezés. És bár az építőipar óriása még csak most ébredezik a hosszú, dermedt alvás után, az idei, immár tizenötödik alkalommal megrendezett kőkonferenciát már nem az aggodalmak hangoztatása, a kedvezőtlen jelenségek sorolása jellemezte, hanem óvatos derűlátás és a bizakodó, sőt az egymást tettekre sarkalló biztató megnyilvánulások sora.

ADÓFIZETÉSI HATÁRIDŐ!

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Adózóinkat, hogy a 2014. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje:

2014. március 17. napja.

A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt március hónap elején kézbesítettük Önöknek.

A magánszemélyek kommunális adójának bevallásával kapcsolatban felhívom figyelmüket, hogy a bevallás benyújtásának határideje 2012. január 15-én lejárt.

Ismételten felhívom azon ingatlan tulajdonosok figyelmét, akik bevallási kötelezettségüknek felszólításunk ellenére sem nem tettek eleget, hogy a bevallást az önkormányzat adócsoportja felé mielőbb nyújtsák be, ellenkező esetben az eredménytelen felszólítás után mulasztási bírságot számolunk fel.

A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban felhívom figyelmüket, hogy amennyiben a kommunális adófizetési kötelezettség alá tartozó ingatlan eladásra, vételre, öröklésre, ajándékozásra, kisajátításra kerül, úgy azt a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához be kell jelenteni.

Ezenkívül a tulajdonosok körében történő személyi változásokat illetve a vagyoni értékű jog jogosítottjai körében bekövetkező változásokat szintén be kell jelenteni.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Felhívom Tisztelt Vállalkozóink figyelmét, hogy amennyiben már létező vagy új adóalanyként 2014. január 1-től a KATA vagy KIVA szerinti adózást választotta, úgy azt az önkormányzati adóhatósághoz 15 napon belül be kell jelenteni.

A bejelentési kötelezettség az év közben KATA, KIVA szerinti adóalanyiságra áttérő illetve év közben kezdő, KATÁT, KIVÁT választó adóalanyokra is vonatkozik.

Február 23-án, vasárnap délután vidám percekben lehetett része annak, aki a Művészetek Házába látogatott. De nem akárki vethetett pillantást a bent folyó eseményekre. Azok az urak, akik nadrágban érkeztek, bizony határozottan ki lettek tessékelve még az ajtóból is! Az asszonybál ugyanis csak az asszonyoké. Na persze mindig akadnak mókás kedvű urak, akik ki nem hagynának egy táncos mulatságot, így ők vállalták, hogy női maskarába bújnak. De még a zenészek is kénytelen-kelletlen női jelmezbe bújva zenéltek.