XIV. évfolyam 3. szám - 2014. március

Iskolaérettség egy óvodapedagógus szemével

Amikor a gyermek betölti 6. életévét, kora alapján iskolaéretté válik. Az iskola azonban komoly próbatétel a legtöbb gyermek számára, ezért sok szülőben felmerül a kérdés, hogy menjen vagy ne menjen iskolába a gyermek. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a szülők „visszatartják” a gyermeküket, és csak 7 éves koruk után engedik őket iskolába. Az új köznevelési törvény alapján viszont a gyermek abban az évben válik tankötelessé, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben. Az iskolaérettséget alapesetben az óvoda igazolja, amennyiben azonban kétség merülne fel ebben a kérdésben, nevelési tanácsadáson, illetve sajátos nevelési igényű gyermekeknél a szakértői és rehabilitációs bizottság általi vizsgálaton kell részt venni.

Borbély Szilárd:
Nincstelenek – Már elment a Mesijás?

Életrajzi fikció

A hatévesek szülei komoly döntés előtt állnak. Sok és sokféle első osztály indul városunkban. Nemzetiségi, két tanítási nyelvű, általános tantervű. Kedves tanító nénik várják a kiselsősöket. Az óvodákban lezajlottak az iskolák bemutatkozásai, részben a bemutató tanítások is. Április 28-29-30-án pedig be kell íratni a gyermekeket.

körzethatárokon gyakran elcso­dálkozik minden korosztály, hiszen évtizedekkel ezelőtt a Fő út választotta ketté a körzeteket, ám ma ez már nem így van.