XIV. évfolyam 3. szám - 2014. március

• Idén ünnepli Vörösvár a németek („svábok”) betelepülésének, azaz a város megalapításának 325. évfordulóját. Úgy tudom, vannak már tervek az ünneplésre. Mikor lesz az ünnepség?

A betelepülés városunk életének legjelentősebb történelmi pillanata, melyet eddig csak egyszer, 1989-ben, a 40 éves kommunista diktatúra felbomlásakor, a rendszerváltozás hajnalán, a 300. évfordulón ünnepeltünk meg. Az azóta eltelt 25 évben sokat erősödött a vörösvári emberek azonosságtudata, büszkesége, a hagyományaink megbecsülése, és maga a város is. A jeles évfordulót is szeretnénk illő módon megünnepelni. Erre a legjobb alkalom az idei (XXIV.) Vörösvári Napok lesz, mely augusztus 15-től 20-ig tart majd, s amelynek szinte teljes programját ennek a jubileumnak a jegyében állatjuk össze.

A Pilisvörösvárra 325 évvel ezelőtt történt betelepülés emlékére köztéri képzőművészeti alkotás elkészítésére (28/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozat alapján)

„BETELEPÜLÉSI EMLÉKMŰ”

I. A pályázat témája:

Betelepülési emlékmű megtervezése (grafikán és plasztikus formában) és elkészítése az első német telepesek Vörösvár (nemzetiségi nevén Werischwar, 1901-től hivatalosan Pilisvörösvár) községbe való megérkezésének, azaz a város megalapításának 325. évfordulója alkalmából a Városháza előtti Fő térre vagy a Templom térre.

Rendkívüli ülés 2014. február 19-én

Pályázat világháborús emlékmű felújítására

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kiírásában megjelent egy pályázati felhívás az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételének, renoválásának, helyreállításának támogatására.

Beszámoló az önkormányzat 2014. március 6-i üléséről

A szakrendelő beszámolója

A szakorvosi rendelőintézet 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének megtárgyalásával kezdődött az önkormányzat március 6-i ülése. Az ülésen jelen volt dr. Surjánné dr. Tóth Margit, az intézmény igazgatója, aki beszámolójában a pénzügyi és személyi adatok mellett kiemelte a tavaly bevezetett két új szakrendelést (a diabetológiát és pszichiátriai rehabilitációt), illetve több eszközvásárlást, amelyeket tavaly az OEP-finanszírozásból sikerült kigazdálkodnia az intézetnek: egy nagyértékű ultrahang-készüléket, egy EKG-készüléket és egy audiométert szereztek be. A rendelő 2013-ban csaknem 5500-zal több beteget látott el, mint egy évvel korábban, a betegforgalma tavaly 26.682 fő volt. 2014 legnagyobb beruházása a lift megépítése lesz, amihez az önkormányzat biztosítja a forrást, emellett ebben az évben fog sor kerülni a tönkrement gázkazán cseréjére és a kémény bélelésére is.

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Saubermacher-Bicske Kft. 2014 februárjától mint Zöld Bicske Nonprofit Kft. tevékenykedik tovább.

A szolgáltató elérhetőségei változatlanok maradtak.

Mintegy 6 évi előkészítő munkát követően végre a tényleges kivitelezés szakaszába érkezett a szennyvízberuházás!

A 2013. augusztus vége óta eltelt fél évben is jelentős munka folyt a háttérben, ez azonban a lakosság számára nem volt érzékelhető: sárgakönyves beruházásról lévén szó, a közbeszerzési pályázaton győztes kivitelezőnek kellett elkészítenie a teljes kiviteli tervdokumentációt, ezzel telt az elmúlt fél év. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy 2013 nyarán üzemeltetőváltás történt a szennyvíztelepen, a Fővárosi Vízművek Zrt. helyét a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. vette át. Az új üzemeltető változtatásokat kért a projekt műszaki tartalmában, elsősorban az iszapkezelési technológiában. A javasolt technológia jelentősen javítaná a telep üzemeltetésének hatékonyságát, üzembiztonságát, továbbá gazdaságosságát. Az Önkormányzat jóváhagyását követően  a Kivitelező a módosított technológiának megfelelően készítette ela vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációt, majd ez alapján a kiviteli terveket. Végül pedig a műszaki tartalom változtatását jóvá kellett hagyatni a támogatóval, és átvezettetni a Támogatási Szerződés megfelelő mellékletein.

Tájékoztató A 2014. évi országgyűlési képviselő választással összefüggésben

Szavazás a szavazóhelyiségben

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.

A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját.