XIV. évfolyam 11. szám - 2014. november

Albel Attiláné közel ötven éven át végzett kiemelkedő pedagógiai munkája, valamint példás közösségi tevékenysége és erkölcsi magatartása elismeréseként a Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet vehette át október 23-án.

Magdi néni pedagógus pályafutását 1960-ban kezdte Pilisvörösváron, a Vásár téri általános iskolában. Az alsó tagozat első és második évfolyamain a tanítás korszerű módszereit alkalmazva, magas fokú szakmai igényességgel, következetességgel és rendkívüli szeretettel vezette osztályait, 46 éven át. Tanítói munkája során többször tartott magas színvonalú bemutató tanításokat a tantestület, valamint a környező iskolákban dolgozó pedagógusok számára.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete megosztott díjként Pilisvörösvárért emlékérmet adományozott Wenczl József táncos-koreográfus részére több mint fél évszázados kiemelkedő táncművészeti tevékenysége, a magyarországi németek tánckultúrájának megőrzésében és továbbadásában táncosként, koreográfusként és művészeti vezetőként játszott kiemelkedő szerepe elismeréseképpen.

• Józsi, szombaton, a műsor után megbeszéltük, hogy ezen a héten felkereslek, és beszélgetünk erről a boldogságos kétnapos táncünnepről… A lelkemre kötötted azt is, ne a hét elején jöjjek, mert akkor halaszthatatlan dolgod van, nem leszel otthon… Tessék… most csütörtök van, és … és … most már soha nem leszel otthon…

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete posztumusz Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet adományozott Nemess Rózsa, a Templom Téri Általános Iskola egykori igazgatója részére a Pilisvörösváron végzett 26 éves példamutató pedagógusi és intézményvezetői munkája, példamutató emberi magatartása és erkölcsi nagysága elismeréseként.

Nemess Rózsa 1912. november 26-án született Felcsúton, katolikus értelmiségi családban. Édesapja Nemess József kántortanító, édesanyja Holchauser Róza háztartásbeli volt. Szülei nagy szeretettel nevelték három gyermeküket: Rózsát és két öccsét.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete Pilisvörösvárért emlékérmet adományozott az „A Tempo” Koncertfúvós Zenekar részére. A díjat két évtizedes művészi tevékenységéért, a hagyományos indulók és polkák, az igényes könnyűzene, a fúvószenekarra írt koncertdarabok, a szimfonikus komolyzenei átiratok és filmzenék magas színvonalú előadásáért és népszerűsítéséért, valamint a város kulturális életében végzett kiemelkedő tevékenységéért kapta a zenekar.

A Cziffra György Zeneiskola és Művészeti Iskola Ifjúsági Fúvószenekara 1994-ben alakult meg, Hoós Sándor karmester, akkori igazgató és trombitatanár vezetésével. A zenekar megalakulásának célja egyértelműen az volt, hogy a hangszeres oktatásban részt vevő tanulók a megszerzett tudásukat kamatoztathassák, megélhessék a közös zenélés örömét, közben megismerkedhessenek a fúvós-zenekari irodalom sokszínűségével.