XIV. évfolyam 11. szám - 2014. november

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Polgárait és minden Kedves Ügyfelünket, hogy a Karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje az alábbiak szerint alakul:

2014. december 13. (szombat): munkanap, ügyfélfogadás 8- 12 óra között.

Tájékoztató főépítészi asszisztensről

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Pilisvörösvár Önkormányzata Képviselő-testületének jóvoltából 2014 novemberétől főépítészi asszisztens segíti Kálmán Kinga főépítész munkáját, így tartja a kapcsolatot az ügyfelekkel, segíti a beadványok beadását, szakmai kérdések megválaszolását. Főépítészi asszisztensünk Miskovicz Katinka, aki hétfőn délután (13-18 óráig) és szerdán délelőtt (9-13 óráig) áll az ügyfelek szíves rendelkezésére a Fő tér 1. szám alatt, a Műszaki Osztály földszinti szobájában. E-mail és telefonos elérhetőség:

miskovitz.katinka@pilisvorosvar.hu
(26)330-233 / 150 mellék.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Felhívás adótartozásra indított végrehajtási eljárás lehetőségéről

Felhívom a hátralékkal rendelkező Adózóink figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az önkormányzati adóhatóság jogosult a tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér- illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani.

Tájékoztatom Tisztelt Adózóinkat, hogy az adócsoport behajtási tevékenységét a 2014. szeptember 15-i határidős, lejárt fizetési kötelezettségekre is megkezdte.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

A pilisvörösvári FIDESZ-KDNP csoport, Fresz Péter polgármesterjelölt és képviselőjelöltjei köszönetet mondanak azoknak a pilisvörösvári szavazóknak, akik Orbán Viktor miniszterelnök úr szavát meghallva a FIDESZ-KDNP jelöltjeire szavaztak. Köszönet illeti meg mindazokat, akik a kampányban segítettek és a szavazóhelységekben dolgoztak az önkormányzati választáson.

A Fidesz vezetősége

Információk a csatornaépítésről

A szennyvízcsatorna-hálózat bővítési munkálatainak megkezdése óta számtalan kérés, kérdés, észrevétel, panasz érkezik naponta a Polgármesteri Hivatalba. A kérdésekkel, észrevételekkel igyekszünk gyorsan foglalkozni, az észrevételeket, panaszokat a vállalkozók és mérnök felé haladéktalanul közvetíteni.

FIGYELEM! 2014. december 20. Iparűzési adó feltöltési és bevallási határidő!

Felhívom Tisztelt Adózóink figyelmét a 2014. évi iparűzési adó feltöltési kötelezettség teljesítésére.

Tájékoztatom adózóinkat, hogy amennyiben az adózónak az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele meghaladta a 100 millió forintot, úgy adóelőleg feltöltési kötelezettsége van. Az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adóösszegére ki kell egészíteni.