XIV. évfolyam 11. szám - 2014. november

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Ez az első interjú a választások után, így engedje meg, hogy gratuláljak újraválasztása alkalmából. A Vörösvárért Közéleti Egyesületnek a következő öt évben is kétharmados többsége lesz a képviselőtestületben – ilyen eredményre számított?

Köszönöm a gratulációt mind a magam, mind jelölttársaim, mind a Vörösvárért Közéleti Egyesület többi tagja nevében. Nagy öröm volt számunkra a választási eredmény, amit úgy értelmezünk, hogy a választók pozitívan értékelték az eddigi munkánkat, és megjutalmaztak minket a munka folytatásának lehetőségével. Ezúton is köszönöm a bizalmat mindenkinek, aki ránk szavazott, s a támogatást mindazoknak, aki szűkebb vagy tágabb körben, szóban vagy írásban kiálltak mellettünk a kampány során.

Az alakuló ülést október 22-én, szerdán este tartották a városháza tanácskozótermében. Az új képviselőtestület tagjain és a Polgármesteri Hivatal képviselőin kívül jelen volt néhány meghívott vendég is, tiszteletét tette többek között Szondyné Sárfy Zsuzsa, a Járási Hivatal vezetője, néhány intézményvezető, valamint több egyesületi elnök. A vendégek között foglaltak helyet a bizottságok külsős tagjelöltjei is.

Az ülés elején Gromon István polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a napirend elfogadása következett, amire a szavazógép meghibásodása miatt csak rövid technikai szünet után, kézi szavazással került sor. Mivel a szavazógépet nem sikerült megjavítani, az ülés további részében is kézzel szavaztak a képviselők.

Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Jegyző Asszony! Tisztelt Képviselőtársak! Kedves Vendégeink! Tisztelt Vörösvári Polgárok!

Pilisvörösvár polgárainak bizalmából 2006 és 2010 után ma harmadszor ér az a megtiszteltetés, hogy megválasztott polgármesterként programot hirdethetek.

Mielőtt a következő öt évre, azaz a 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó programomat ismertetném, szeretném megköszönni a Helyi Választási Bizottság és a szavazatszámláló bizottságok, ezen belül az elnökök, a jegyzőkönyvvezetők, az önkormányzat által megválasztott és a jelölőszervezetek által delegált tagok, valamint a Helyi Választási Iroda áldozatos munkáját, amelyet a választások sikeres és tiszta lebonyolítása érdekében végeztek.

4. Utcai homlokzatképzés

Karakter

Az utcai oromfal legjellemzőbb eleme, dísze a XX. századtól a vakolattagozat. Ez a vakolatból készített kb. 30 cm széles keret körbefutott az utcai homlokzat kontúrján, követve a falak, a födém és a tető vonalait, azokat finoman kiemelve.

A főhomlokzaton egy vagy két darab ablak kapott helyett, melyeket régebben, a XIX. és XX. század fordulója előtt épült lakóházaknál még nem kereteztek, később azonban előfordul körülöttük 12-15 cm széles vakolatkeret. Az oromfalon a padlás szellőzőnyílása (kukedli) is megjelenik, leggyakrabban két kis téglalap alakú nyílás.