XIV. évfolyam 11. szám - 2014. november

Miután előző lapszámainkban a Vörösvárra betelepülő ősök történetéről, az utazásról és az útnak induló telepesek kilétéről esett szó, most egy érdekesség került elő egy Schreck nevezetű emberről, akinek legalábbis közös ősei lehetnek a telepes Schreck Józseffel, így a ma elő Schreckekkel is. A Baden-Württembergből származó Johann Schreck életéről szóló csemegét Elisch Jánosné solymári családfakutató juttatta el szerkesztőségünkhöz. Fogadják szeretettel írását!

Családfakészítés során előfordul, hogy érdekes információra bukkanunk. Amikor hozzáfogtam a Schreck család összeírásához, nem gondoltam volna, hogy ilyen messzire jutok – „térben és időben” egyaránt.

Az emblematikus rendszerváltoztató mozgalmak évének 25. évfordulója alkalmával az ÉRTŐ (Értelmiségi Törzsasztal) szervezésében BOTZHEIM ISTVÁN ezennel meghívja Önt a városi könyvtár különtermében tartott ünnepségre és dokumentumkiállításra 2014. november 21-én, majd 2015. január 16-án a Művészetek Házába, minden alkalommal 18 órai kezdéssel.

Örömmel vennénk az Ön hozzájárulását is saját rekvizitumaival a kiállításhoz.

Sorozatszerkesztő: Fogarasy Attila

Bartalis János: Az, aki én voltam (részlet)

Világháborús sorozatunk nyitó írásának szerzője Bartalis János volt, aki 1936 és 1938 között a vörösvári polgári iskola tanáraként dolgozott. A háború kitörése Kolozsvárott érte, önéletírásában hű képet rajzolt arról a mai ésszel szinte felfoghatatlan háborús hisztériáról, ami azokat a napokat, hónapokat jellemezte. Önéletírásának mostani részletében az orosz front mindennapjaival, kegyetlen valóságával, megpróbáltatásaival ismerteti meg az olvasót. Ebben már nincs szó pátoszról, hősi hisztériáról. Itt már a hó, a fagy, a vas és a vér a kulcsszavak…