XIV. évfolyam 1. szám - 2014. október

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK

A Helyi Választási Iroda tagjainak nevében köszönetemet fejezem ki az október 12-i helyi önkormányzati képviselők, polgármester és nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán feladatokat ellátó Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottságok választott és megbízott tagjainak. Önzetlen munkájukkal nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Pilisvörösváron a választásokat a jogszabályokat betartva, zökkenőmentesen bonyolíthattuk le.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző
HVI vezető

FELHÍVÁS ADÓFIZETÉSRE!

Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a 2014. II. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje 2014. szeptember 15-én lejárt.

A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt augusztus hónapban kézbesítettük Önöknek.