XIV. évfolyam 1. szám - 2014. október

3. Tömegalakítás

Karakter

A sváb népi jellegű lakóépületek utcafronti homlokzatának tömegalakítása szempontjából alapvetően három típust különböztethetünk meg. Ezek abban térnek el egymástól, hogy az épület napos oldalán található szélesebb eresz vagy tornác milyen módon van kialakítva:

Az önkormányzat 2014. szeptember 25-i rendes ülése

Új fogorvos

Dr. Pető Erika fogszakorvos átadja a fogorvosi praxisjogát dr. Kövesdi Katalinnak. Pető Erika 2000 júniusa óta állt szerződésben az önkormányzattal, a területi ellátási kötelezettség mellett óvodai és iskolai csoportok is tartoztak az ellátási körzetébe. A praxisjog átadásához a képviselőtestület hozzájárulására is szükség van. A testület tudomásul vette a praxisjog eladását, és felhatalmazta a polgármestert, hogy kössön szerződést dr. Kövesdi Katalin fogszakorvossal a területi ellátási kötelezettséggel működő fogászati alapellátásról és az iskolafogászati körzet további ellátásáról. Dr. Kövesdi Katalin a Fő u. 69./a szám alatti, általa bérelt és berendezett rendelőben látja el a feladatát. (123/2014. határozat – 11 igen, egyhangú).

Szeptember 18-án tartotta meg 2014-es közmeghallgatását a város önkormányzata. Azért a szokásos októberinél korábbi dátum – mondta el Gromon István polgármester –, hogy az elvégzett munkáról ne egy új testületnek kelljen beszámolnia a választások után, hanem az a testület számoljon be, amelyik a munkát végezte. A 12 fős képviselőtestületből 11-en jelen voltak a közmeghallgatáson, Szöllősi János nem vett részt az ülésen, Kőrössy János pedig nem ült az asztalhoz a testület tagjai közé, hanem a közönség soraiban foglalt helyet.