XIV. évfolyam 9. szám - 2014. szeptember

Önkormányzati döntések, közéleti események 2010 októbere és 2014 szeptembere között

2010

október

– aggasztó hírek érkeznek a vasútról: a beruházó NIF szintbeli kereszteződést terveztetett a 10-es út és a vasút találkozásánál; a polgármester tiltakozik, mivel ez a járatok sűrítése esetén ellehetetlenítené a közlekedést a Fő utcán

14. – az új képviselőtestület megtartja alakuló ülését, megválasztják a társadalmi megbízatású alpolgármestereket, a bizottsági tagokat és elnököket

– megalakul a Német Nemzetiségi Önkormányzat is

21. – újjáalakul a Kistérségi Társulási Tanács

23. – posztumusz Pilisvörösvárért Emlékéremben részesül Draxler Éva, Pilisvörösvárért Emlékérmet kap a Német Nemzetiségi Vegyeskórus

A  választások előtti utolsó interjúban az elmúlt négy évről kérdeztem Gromon István polgármestert.

• Egyharmadával kisebb testülettel vágott neki az elmúlt négy évnek, mint az azt megelőző ciklusnak, viszont kétharmados többséggel hozhatták meg az önkormányzati döntéseket. Hogyan ítéli meg az elmúlt négy év képviselőtestületi munkáját?

Augusztus 28-ai rendes ülés

Első féléves beszámoló

Az Államháztartásról szóló törvény szerint a polgármesternek a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről minden évben szeptember 15-éig kell tájékoztatnia a képviselőtestületet. Az elkészült beszámoló szerint a költségvetési előirányzatok teljesülése a következőképpen alakult 2014 első félévében:

Az önkormányzat költségvetési bevételei június 30-án 1,688 milliárd forintban, azaz az előirányzat 49,23%-ban teljesültek. A kiadások 1,541 milliárd forintban, azaz az előirányzat 44,95 %-ában teljesültek. A bevételek tehát magasabb arányban folytak be, mint amilyen arányban a kiadások teljesültek. Ennek legfőbb oka, hogy a nagyobb beruházásokra (pl. Szakorvosi Rendelő liftje, útépítés a köztemetőben, bölcsődeépítés, Ligeti Cseperedő Óvoda villámvédelme, vízelvezetés stb.) még nem kellett teljesíteni kifizetést az első féléves időszakban. A gazdálkodáshoz az első félév során nem vett igénybe folyószámlahitelt az önkormányzat, a lekötött betét összege jelenleg 200 millió Ft. (115/2014. határozat – 9 igen, 2 nem)

Forrás: valasztas.hu. A jelöltek sorrendjét a HVB sorsolással állapította meg.

Polgármesterjelöltek

Gromon István – Vörösvárért Közéleti Egyesület

Fresz Péter – FIDESZ-KDNP

Scheller Katalin – független jelölt

Kiss István György – JOBBIK