XV. évfolyam 4. szám - 2015. április

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. május 1. napján (pénteken) a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Pilisvörösvár, 2015. április 2.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Művészetek Háza intézményvezetői pályázat

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 40/2015. (III. 26.) Kt. sz. határozatával pályázatot írt ki a Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására. A pályázat megtalálható a Közszolgálati Állásportálon (www.kozigallas.gov.hu), valamint városunk honlapján (www.pilisvorosvar.hu).

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

KATA hatálya alá tartozó adóalany iparűzési adóbevallási kötelezettsége           

Tájékoztatom Tisztelt Vállalkozóinkat, hogy amennyiben már létező vállalkozóként 2014. január 1-től vagy 2014. év közben a KATA szerinti 2,5 millió forint adóalapú adózásra tértek át, s azt változás bejelentő lapon az önkormányzati adóhatóságunkhoz bejelentették, valamint a korábbi adózási formájukat érintő időszakot záró bevallással lezárták, úgy 2015. május 31-ig iparűzési adóbevallási kötelezettségük nincsen, mivel fix összegű adót fizetnek, adóelőlegek helyett.

Óvodai beíratási időszak

Pilisvörösvár Város Önkormányzata értesíti a Kedves Szülőket, hogy az általa fenntartott önkormányzati óvodákban a 2015/2016. nevelési évre, az óvodai beíratások időpontja

2015. május 11-13. (hétfőtől szerdáig)

A beíratás helye: a gyermek lakóhelye szerinti körzeti óvoda.

Szakorvosi Rendelő 2015. március

Tájékoztató az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének pilisvörösvári szabályairól

A híradásokban sokat hallani arról, hogy 2015. március 05-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, amely szerint „ha jogszabály másként nem rendelkezik – lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben a belterületi ingatlanok használata során keletkezett növényi hulladék szabadtéri égetése tilos.”

Elektronikusan is kitölthető az iparűzési adóbevallási nyomtatvány

Ezúton hívom fel Tisztelt Vállalkozóink figyelmét, hogy városunk honlapján a 2014. évre vonatkozó iparűzési adóbevallási nyomtatvány elektronikusan kitölthető formában is elérhető.

Felhívás magánfőző bejelentésére

Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2015. január 1-jével az alábbiak szerint változnak.

A Jöt. 63. § (1) bek. 11. pontja szerint magánfőzésnek minősül a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.