XV. évfolyam 4. szám - 2015. április

• Leghosszabban tárgyalt téma volt a legutóbbi ülésen a Vásár téri iskola fenntartóváltásának az ügye. E szerint a Német Nemzetiségi Önkormányzat jelezte, hogy fenntartásába venné az iskolát. Mi a lényege ennek a kérésnek, és mi az önkormányzat álláspontja az ügyben?

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi törvény szerint a nemzetiségi önkormányzatok köznevelési intézményt létesíthetnek és tarthatnak fenn, illetve a törvényben meghatározott feltételekkel átvehetik más szerv által létesített köznevelési intézmények fenntartói jogát.

2015. március 26-i rendes ülés

Rendőrségi beszámoló 2014.

Elfogadta a képviselőtestület a rendőrség 2014-es évre vonatkozó beszámolóját. Ebből többek között kiderül, hogy városunkban tavaly összesen 274 bűncselekmény történt, melyek nagyrészt vagyon elleni bűncselekmények: lopás (86 eset), csalás (12 eset), lopás lakóépületből (30 eset), személygépkocsi-feltörés (10 eset). A 10-es út túlterheltségéből és a közlekedési szabályok gyakori áthágásából adódóan a baleseti statisztika továbbra is szomorú: tavaly 17 személyi sérüléssel járó és 3 halálos kimenetelű baleset történt városunk területén, mind a három a 10-es főúton.

Az adománygyűjtés állása és további új információk

Az elmúlt egy hónapban ismét jelentős előrehaladás történt mind a betelepülési emlékmű kivitelezésének előkészületeiben, mind az adománygyűjtésben.

Április 17-én zárult le az az európai uniós támogatással megvalósult projekt, amely a Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén lévő hulladéklerakók rekultivációját szolgálta. A vörösvári rekultivált telep melletti régi lerakó helyén épül az új szelektív hulladékudvar.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete 2007 októberében döntött arról, hogy a Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként részt vesz „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” elnevezésű európai uniós pályázatban. A pályázat kétfordulós volt. Az első fordulós pályázatot 2008-ban nyújtották be, melyen nyert is a társulás. A második fordulós pályázati dokumentációt 2010. augusztus 6-án nyújtották be a Közreműködő Szervezethez. A KEOP Irányító Hatóság a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte, bár a támogatási összeget kis mértékben (a teljes, közel 6 milliárd forintos beruházási összeg alig 1%-ával) csökkentette.