XV. évfolyam 8. szám - 2015. augusztus

Költözött az okmányiroda

A Pest Megyei Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivatala augusztus 17-étől ismét a Fő u. 66. szám alatt fogadja ügyfeleit. Az épület átalakításának befejeztével nemcsak a korábbi funkciók kerültek vissza ide, hanem mostantól a kormányablak és az okmányiroda is itt üzemel. Az elérhetőségekről és az ügyfélfogadás rendjéről az 5. oldalon olvashatnak. Egyéb információk, időpontfoglalás az interneten: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/pilisvorosvari-jarasi-hivatal

Balla Sándor plébános úr Máté evangéliumából idézett Wenczl József koporsójánál; a szolgáról, akire az ura öt talentumot bízott elutazása előtt, és amikor visszatért, a hűséges és tehetséges szolga tíz talentumot adott neki vissza. A példabeszéd a tehetségről szól, arról, hogy talentumainkat, tehetségünket használnunk, kamatoztatnunk kell. Aki elvesztegeti tehetségét, aki nem meri forgatni talentumait, csak mihaszna lesz itt, e földön, s úgy jár, mint az a szolga, aki elásta az urától kapott aranypénzeket: „Vegyétek hát el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van! Mert mindannak, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék.” Wenczl József az a szolga volt, mindnyájunk szolgája, aki talentumait nemhogy megduplázta, de megtízszerezte, megszázszorozta tevékeny élete során. Olyan értéket létrehozva, olyan példát mutatva, amely halála után is sok évtizeden át termékenyen hat majd a hazai németség, de a világban szétszóródott dunai svábok egészének kultúrájára is.

Október 17-én szombaton 17.00-tól a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes egy emlékműsorral készül
Wenczl József koreográfiáiból.
 

Erre az alkalomra számos régi tánccal készülünk.
Célunk, hogy minél több általa készített koreográfiát tudjunk bemutatni, és megemlékezzünk kiváló koreográfusunkról, aki nélkül a táncegyüttes nem létezne.

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, egykori táncost és zenészt, hogy együtt emlékezzünk Wenczl Józsefre a táncain keresztül.

Helyszín: Művészetek Háza
Belépés: díjtalan

Pilisvörösvári Táncegyüttes