XV. évfolyam 8. szám - 2015. augusztus

Munkanapok Nyitás Zárás

Hétfő

7.00

17.00

Kedd

8.00

18.00

Szerda

8.00

20.00

Csütörtök

8.00

18.00

Péntek

8.00

16.00

Mulasztási bírság a kommunális adóbevallásukat nem teljesítőknek

A magánszemélyek kommunális adójának bevallásával kapcsolatban felhívom figyelmüket, hogy a bevallás benyújtásának határideje 2012. január 15-én lejárt.

Fenti határidő azon ingatlantulajdonosokra, vagyoni értékű jog jogosítottjaira vonatkozott, akik a magánszemélyek kommunális adójának bevezetését (2012. január 1.) megelőzően már rendelkeztek az említett jogokkal ingatlanjuk felett.

Tájékoztatás adófizetésről

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Adózóinkat, hogy a 2015. II. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje: 2015. szeptember 15.

A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt augusztus hónapban kézbesítjük Önöknek.

Felhívás magánfőző bejelentésére!

Ezúton hívom fel tisztelt adózóink figyelmét, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2015. január 1-jével az alábbiak szerint változnak.

Felhívás Kibővült a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre

Az Országgyűlés elfogadta a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló T/4972. számú törvényjavaslatot. 

A törvénymódosítás – kibővítve az eddigi jogosultak körét – támogatást kíván nyújtani a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és attól, hogy a II. világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés következtében más ország állampolgárává vált.

Behajtás a temetőbe gépjárművel

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi temetőrendelet 10. § (1) bekezdés e) pontja
értelmében, a temető rendjének, csendjének és nyugalmának megóvása érdekében a temetőben tilos gépjárművel közlekedni, kivéve: