XV. évfolyam 1. szám - 2015. január

„Újesztendő, vígságszerző, most kezd újulni, újulása víg örömet most kezd hirdetni” 

– mondja egyik szép magyar népdalunk első versszaka, mely az emberiség egyik ősi alapélményét fogalmazza meg:  a tél közepén, a legrövidebb nappalok és a leghosszabb éjszakák elmúltával az ember már előre tekint, a tavaszt várja, terveket sző az új évre. Reménykedik abban, hogy az új évben szerencsés lesz, hogy erőfeszítéseit siker koronázza, hogy az adódó nehézségeket majd legyőzi, hogy tervei megvalósulnak.

• A választások kapcsán nemrég megtörtént az elmúltak összegzése, értékelése. Ennek alapján úgy tűnt, jó esély van arra, hogy jól menjen a város szekere a közeljövőben. Így látja ezt most is? Szép reményekkel indul neki a 2015-ös évnek?

Igen, a 2015. évnek szép reményekkel indulunk neki, egyrészt azért, mert az előző évek céltudatos és eredményes gazdálkodásának köszönhetően a költségvetésünk jelenleg jó állapotban van, másrészt azért, mert az előző évben már több idei projektet előkészítettünk. 

2014. december 11-i rendes ülés

Gazdasági program

Elfogadta a testület a város 5 éves gazdasági programját. Ez a fejlesztési terv – a törvényi előírásoknak megfelelően – a képviselőtestület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit rögzíti, a 2014-2019. közötti időszakra. A program tartalmáról bővebben szó esett decemberi számunkban, a polgármesteri interjúban. A teljes gazdasági program (14 oldal) megtalálható a városi honlapon (Önkormányzat / Határozatok / 2014.12.11. / Mellékletek). (169/2014. határozat – 10 igen, 1 tartózkodás)

2015. január 6.

Csatornatisztító gép vásárlása

Egyetlen napirendi pontot tárgyaló rendkívüli ülésen hozott határozatot a képviselőtestület a csatorna-beruházáshoz kapcsolódóan 2015. január 6-án reggel. Ezzel lezárult a kombinált csatornatisztító célgép beszerzésére indított hosszú közbeszerzési eljárás, melyet a képviselők érvényesnek és eredményesnek nyilvánították, mivel mindkét beérkezett ajánlat érvényes volt. Nyertesnek az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó Euro Trade Kft.-t hirdet-ték ki.

Az első német telepesek Vörösvár községbe való megérkezésének 325. évfordulója alkalmából felállítandó„BETELEPÜLÉSI EMLÉKMŰ” elkészítésének támogatására

Elfogadva Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 178/2014. (XII. 16.) Kt. számú határozatával

Kedves Pilisvörösvári Polgárok!

A betelepülési emlékműpályázat 2014. júliusi rostáján túljutott öt pályamű közül a képviselőtestület december 16-i rendkívüli ülésén a Szinvai Pál által készített „Négytagú család vándorol” nevű pályaművet választotta ki nyertesnek. Az emlékmű felállítására a tervek szerint 2015. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén kerül majd sor, ünnepélyes keretek között, testvérvárosaink küldöttségeinek jelenlétében.

Kutas Gyulát, az önkormányzat Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottságának elnökét kérdeztük arról, hogyan alakult a szobor és a helyszín kiválasztása.

Aki veszi a fáradságot, és ebben az esős időben elgyalogol a szennyvíztelephez, láthatja, hogy egy-két hónap leforgása alatt egy hatalmas, több emelet magas csarnok nőtt ki a földből. Már csak napok kérdése, és a betonfalak határolta medencébe a város szennyvize fog csordogálni.

Hulladékfeldolgozó üzem Szentiván határában

Lakossági részről kevesen ismerik, a környék építőipari vállalkozói annál inkább számon tartják a Reibach–Dach Kft. hulladék-feldolgozó telepét, amely Vörösvár közelében, Szentiván határában működik. A telep egyik különlegessége, hogy minden építési-bontási hulladékot befogadnak, de amit lehet, fel is dolgoznak, újra felhasználható – még akár ingyen is elvihető – építőanyaggá, töltőanyaggá.

Tervez Ön mostanában lakásfelújítást? Gondolkodik azon, hogy újraburkoltassa a konyhát és az előszobát, ahol itt-ott már nagyon feljött a régi burkolat? Jól jönne egy födémcsere a beázó nyárikonyha fölött, vagy esetleg egy nyílászáró-cserét tartana időszerűnek? És azt tudja, hova kerülnek majd a bontott padlólapok, a törött cserepek, elöregedett tetőlécek és a régi ablakok? Azt ígérte a kivitelező, hogy ötezer forint felárért eltüntet mindent? Akkor semmiképp ne csodálkozzon, ha a környékbeli erdőkben kirándulva lépten-nyomon sittkupacokba botlik: ha ugyanis nem kérte meg az illetőt, hogy hivatalos lerakójeggyel igazolja, hova is vitte Öntől a bontott holmikat, akkor könnyen lehet, hogy azok is az erdőszélre kerültek.

Továbbra is vonzóak az agglomerációs települések

Bár Magyarország népessége az 1980-as évektől kezdve folyamatosan fogy, a Budapest környéki településeken éppen ellentétes a tendencia. Mennyivel nőtt a lakosság Vörösváron és a környékben a legutóbbi két népszámlálás között, és ez milyen hatással van a város életére? – ennek jártunk utána.

A cikk apropóját az adta, hogy a kö-zelmúltban készült el az Otthontérkép legújabb, a magyarországi népesség változását települési szinten is bemutató térképszelvénye. Az alkalmazás többek között azt is megmutatja, hogy egy-egy megyének, kistérségnek vagy településnek hogyan alakult a népességszáma az utolsó két népszámlálás között.