XV. évfolyam 7. szám - 2015. július

Tájékoztatom Pilisvörösvár Város Polgárait és minden Kedves Ügyfelünket, hogy a 2015. július 27-től 2015. július 31-ig tartó igazgatási szünet ideje alatt, – halálesettel kapcsolatosan – anyakönyvi ügyeletet tartunk, az alábbi időpontokban:

2015. július 27. (hétfő) 9 órától 10 óráig

2015. július 30. (csütörtök) 9 órától 10 óráig

Az ügyelet helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 

Fő tér l. szám, földszint 3. számú iroda

A fent megjelölt időpontokon kívül a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésben a Varázskő Kft. a Pilisvörösvár, Budai utca 22. szám alatti irodájában nyújt segítséget.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Változások a temetőüzemeltetés terén

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 66/2015. (IV. 30.) Kt. számú határozata szerint a pilisvörösvári temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat 2015. július 1-jétől kezdődően az Önkormányzat saját maga látja el a Polgármesteri Hivatalon keresztül. 

Felhívom a hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az önkormányzati adóhatóság jogosult a tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér- illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való kivonását, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani. 

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Polgárait és minden kedves ügyfelünket, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján illetve a Képviselő – testület 16/2015. (II. 05.) Kt. sz. határozatában foglaltak szerint a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkarendjében 2015. július 27-től 2015. július 31-ig (5 munkanap) IGAZGATÁSI SZÜNETET rendelt el. 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde (Pilisvörösvár, Szent István u. 18.) intézményvezetői állására. A részletes pályázati kiírás megtalálható a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán (www.kozigallas.hu) és városunk honlapján (www.pilisvorosvar.hu).

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Pilisvörösvár Város Önkormányzata felvételre keres határozatlan időre „kisgyermeknevelő” feladatok ellátására  4 fő munkatársat

Feladatok:

Pilisvörösvár Város Önkormányzata felvételre keres határozatlan időre „dajka” feladatok ellátására  2 fő munkatársat

Feladatok:

A magánszemélyek kommunális adójának bevallásával kapcsolatban felhívom figyelmüket, hogy a bevallás benyújtásának határideje 2012. január 15-én lejárt.

Fenti határidő azon ingatlan tulajdonosokra, vagyoni értékű jog jogosítottjaira vonatkozott, akik a magánszemélyek kommunális adójának bevezetését (2012. január 1.) megelőzően már rendelkeztek az említett jogokkal ingatlanjuk felett.