XV. évfolyam 6. szám - 2015. június

Felhívás parlagfű- mentesítési kötelezettség teljesítésére

Felhívom Városunk lakosságának figyelmét, hogy a parlagfűirtási kötelezettségüknek tegyenek eleget. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” A gyommentesítés elmaradása esetén növényvédelmi bírság szabható ki 15.000 – 15.000.000 Ft közötti értékben.

Átmeneti változás a pilisvörösvári házasságkötő terem használatában

Tájékoztatom Pilisvörösvár Város Polgárait és minden Kedves Ügyfelünket, hogy 2015. április 27-én megkezdődött a Fő utca 66. szám alatt a Pilisvörösvári Járási Hivatal épületének átalakítása.  

Várhatóan 2015 augusztusáig a házasságkötések során a Díszterem (házasságkötő terem) a Puskin utca 8. szám alatti parkoló felől közelíthető meg.  

A felmerülő kellemetlenségekért szíves türelmüket és megértésüket kérjük. 

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Iparűzési adó bevallási és befizetési határidő

Az iparűzési adó bevallásával és befizetésével kapcsolatban felhívom tisztelt vállalkozóink figyelmét, hogy a bevallás benyújtásának, illetve a 2014-es évben megfizetett adóelőleg és a 2014-es évre megállapított tényleges adó különbözetének befizetési határideje: 2015. május 31.

A 2014. évről szóló iparűzési adóbevallást az önkormányzat adócsoportjához kell benyújtani, és az adót az alábbi számlaszámra kell megfizetni:

Változások a pilisvörösvári temetőüzemeltetésben 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő- testületének 66/2015. (IV. 30.) Kt. számú határozata szerint a pilisvörösvári köztemető üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat 2015. július 1. napjától kezdődően az Önkormányzat saját maga látja el a Polgármesteri Hivatalon keresztül. 

Pályázati felhívás Vörösvári Búcsú körhintás részének megszervezésére

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának polgármestere a közterületek használatáról szóló 7/2011. (II. 28.) sz. önkormányzati rendelet alapján, átruházott hatáskörben pályázatot hirdet a Pilisvörösváron, 2015. augusztus 15 – 17. között, a Vörösvári Napok keretében megtartandó hagyományos Vörösvári Búcsú megrendezésére (körhinták)

A búcsú helyszíne: Pilisvörösvár, Búcsú tér