XV. évfolyam 6. szám - 2015. június

• Hónapok óta a Zöld Bicske Kft. végzi a szemétszállítást a városban, de a mai napig nem kötötték meg a szolgáltatási szerződést az ingatlantulajdonosokkal. Ez többek számára gond, mert aki például változtatni akar a kukaméreten (és így a díjon), az nem tud, és a lomtalanítási lehetőség sem – vagy csak nehezen – vehető igénybe. Mit tud tenni az önkormányzat az ügyben?

A Zöld Bicske Kft. által az ingatlantulajdonosoknak márciusban kiküldött szerződéstervezet szerint  csak egy maximum 2 fős család szerződhetett volna 60 literes kukára. Ezt a megoldást az önkormányzat részéről nem tartottuk sem jogszerűnek, sem igazságosnak, ezért felhívtuk a lakosságot, hogy a kiküldött szerződéstervezetet ne írják alá. Ezen szerződés alapján ugyanis a Zöld Bicske Kft. olyan családoktól is a 110/120 literes kuka díját szedte volna be, akiknek elegendő a 60 literes kuka. Ez nem igazságos, hiszen egy olyan 4 vagy 5 fős család, amelynek tagjai szelektíven gyűjtik a hulladékot, komposztálnak, és így nem termelnek heti 60 liternél több kommunális hulladékot, miért fizessen 110/120 liternek megfelelő díjat.

2015. május 28.

Elszámolás a Víziközmű Társulattal

A képviselőtestület még 2010-ben döntött arról, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésekor az ún. érdekeltségi hozzájárulás összege 290 000 Ft lesz ingatlanonként. Ezt az összeget mind a pályázati támogatással megépülő csatornaszakaszokkal érintett utcákból csatlakozóknak, mind a pályázati projekttel egy időben megépülő, de pályázati forrásból nem támogatott szakaszon (Piliscsabai utca és Ponty utca) csatlakozóknak meg kellett fizetniük. (Szerencsések a mostani projektben csatlakozott utcák, mert a korábbi, 2005-ös bővítéskor az ingatlantulajdonosoknak 460.000 Ft-ot kellett befizetniük.)

Amikor az ember lehúzza a vécét, azzal a jóleső tudattal teheti ezt, hogy a kagyló tartalmát nem látja viszont. És jobb esetben nem is, feltéve, hogy az illető nem a szennyvíztelep munkatársa.

Pedig normális esetben ők sem nézik át, mi folyt le a csatornán keresztül a telepre. Csakhogy Vörösváron egy ideje meglehetősen gyakori a szennyvízátemelők és egyes tisztítótelepi berendezések meghibásodása. Ez – még ha át is villanna a fejünkön – nem a kezelőszemélyzet hanyagságára, és nem is valamiféle helyi átokra vezethető vissza. Sajnos meglehetősen kézzel fogható okai vannak.

Pilisvörösvár város közigazgatási területén belül a 10-es számú főközlekedési út (Fő utca), a Szabadság utca, a Kisfaludy utca és a Csobánkai utca nem az önkormányzat, hanem a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fenntartási kötelezettségébe tartozik. Ez azt jelenti, hogy ezekben az utcákban a Magyar Közút feladata az utak kátyúzása, a padkák és az út melletti árkok karbantartása, az út mentén a szemét rendszeres összeszedése, az útszelvényhez közeli növényzet kaszálása, gallyazása.