XV. évfolyam 5. szám - 2015. május

Igazgatási szünet a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Polgárait és minden Kedves Ügyfelünket, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, illetve a Képviselő-testület 16/2015. (II. 05.) Kt. sz. határozatában foglaltak szerint a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkarendjében 

2015. július 27-től 2015. július 31-ig 5 munkanap  IGAZGATÁSI SZÜNETET rendelt el. 

Elektronikusan is kitölthető az iparűzési adóbevallási nyomtatvány

Ezúton hívom fel Tisztelt Vállalkozóink figyelmét, hogy városunk honlapján a 2014. évre vonatkozó iparűzési adóbevallási nyomtatvány elektronikusan kitölthető formában is elérhető. 

A bevallást elektronikusan nem lehet beküldeni, eredeti aláírással ellátva az önkormányzat adócsoportjához 2015. május 31-ig kell benyújtani.

Pilisvörösvár Város Díszpolgára és Pilisvörösvárért emlékérem – felhívás javaslattételre

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a város lakosságáért példamutatóan munkálkodó polgárok tevékenységének elismerésére a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993 (III. 4.) önkormányzati rendelete alapján „Pilisvörösvár Város Díszpolgára” címet és „Pilisvörösvárért” emlékérmet
adományoz.

Átmeneti változás a pilisvörösvári házasságkötő terem használatában

Tájékoztatom Pilisvörösvár Város Polgárait és minden Kedves Ügyfelünket, hogy 2015. április 27-én megkezdődött a Fő utca 66. szám alatt a Pilisvörösvári Járási Hivatal épületének átalakítása.

Várhatóan 2015 augusztusáig a házasságkötések során a Díszterem (házasságkötő terem) a Puskin utca 8. szám alatti parkoló felöl közelíthető meg.

A felmerülő kellemetlenségekért szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Felhívás  adótartozásra indított  végrehajtási eljárás  lehetőségéről 

Felhívom a hátralékkal rendelkező Adózóink figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az önkormányzati adóhatóság jogosult a tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér- illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való kivonását, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani.