XV. évfolyam 5. szám - 2015. május

• Elfogadta a testület a 2014. évi zárszámadás rendeletet, amely a 2014-es év költségvetésének végrehajtásáról szól. Mit mutat a zárszámadás, s melyek ezzel kapcsolatban a legfontosabb számok?

A 2014. év gazdálkodási szempontból sikeres és eredményes év volt.  A költségvetési bevételeink az előirányzat 92,12 %-ában, a kiadásaink az előirányzat 79,65 %-ában teljesültek. A 2014-es működéséhez folyószámla-hitelt nem vettünk igénybe, fejlesztési kiadásainkat korábban elnyert pályázatokból és saját forrásból tudtuk biztosítani.  Intézményeink fenntartása és működtetése, ill. a településüzemeltetési feladataink ellátása mellett 603,8 millió forint értékű fejlesztést tudtunk megvalósítani. Ebből 490,3 millió jutott a szennyvíztelep és csatornahálózat felújítására és bővítésére, 113,5 millió forint pedig egyéb városi fejlesztésekre, így pl. a Templom téri, a Vásár téri és a Kápolna utcai parkoló megépítésére, a köztemetőben, a sporttelepen és a Tő-dűlő elején megvalósított útépítésekre, a Szakorvosi Rendelő liftjének megépítésére, a Zeneiskola melletti, az Iskola utca eleji, a Kápolna utca eleji és a Görgey utca eleji járda megépítésére, valamint a Vasútállomás felé vezető lépcső felújítására, továbbá nagyon sok kisebb fejlesztésre, felújításra, eszközbeszerzésre. Mindezek mellett az önkormányzat a 2014. évet 215,5 millió forint szabad pénzmaradvánnyal zárta. 

2015. április 30.

Elfogadták a 2014. évi zárszámadási rendeletet

Elfogadta a képviselőtestület a 2014-es évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet. Az önkormányzat bevétele 2014-ben 3,5 milliárd forint volt, a kiadások összege pedig közel 3 milliárd. Az önkormányzat a 2014-es költségvetési évben az intézmények fenntartása és a város üzemeltetése mellett 603,8 millió forint értékű fejlesztést tudott megvalósítani. Ebből 490,3 millió jutott a szennyvíztelep és csatornahálózat felújítására és bővítésére, 113,5 millió forint az egyéb városi fejlesztésekre. Mindezek mellett az önkormányzat a 2014. évet 215,5 millió forint szabad pénzmaradvánnyal zárta. (A zárszámadásról részletesebben a polgármesteri interjúban olvashatnak). (9/2015. rendelet – 9 igen)

Készülnek a szobrok, gyűlik az adomány

Április 27-én elszállították az első gipszszobrot Szinvai Pál szobrászművész műhelyéből a bronzöntő, Meszlényi János műhelyébe. Néhány nappal később megkezdődött a szilikonforma-készítés. Elsőként a fiú szobrának szilikon negatívja készült el, majd a viaszformája, s rövidesen sor kerül a kisfiú bronzszobrának kiöntésére. A kislány és a férfi finom gipszmunkálatai is megvannak, nemsokára következik az elszállításuk. Utolsóként a fiatalasszony gipszszobra készül majd el. Közben hetente egy szobor kiöntésére kerül majd sor. Az öntések után következik a szobrok bronzcizellálása, s aztán az összeállításuk.  

Két érdekes helytörténeti témájú könyvvel gazdagodott néhány héttel ezelőtt a Városi Könyvtár. A két könyv magánkiadásban jelent meg, szerzőjük Selymesi Ferenc, városunk szülötte, aki édesapjáról, néhai Selymesi-Steckl Nándor pékmesterről, valamint nagyapjáról, néhai Steckl Mátyás sütőmesterről, I. világháborús frontkatonáról állított össze egy-egy kis könyvecskét.