XV. évfolyam 3. szám - 2015. március

FELHÍVÁS bírósági ülnökök jelölésére

Magyarország köztársasági elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére az ez évi bírósági ülnökválasztást 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzi ki.

FELHÍVÁS A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁVAL KAPCSOLATOS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRE 

A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban felhívom figyelmüket, hogy amennyiben a kommunális adófizetési kötelezettség alá tartozó ingatlan eladásra, vételre, öröklésre, ajándékozásra, kisajátításra, telekalakításra, összevonásra kerül, úgy azt a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához, magánszemélyek kommunális adóbevallási nyomtatványon be kell jelenteni.

ADÓFIZETÉSI HATÁRIDŐ!

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Adózóinkat, hogy a 2015. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje: 2015. március 16. napja.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Vörösvári Újság c. önkormányzati lap szerkesztő-riporteri feladatainak ellátására.

A szerkesztő-riporternek a tevékenységét a Vörösvári Újság Szervezeti és Működési Szabályzata szerint kell végeznie. A szerkesztő-riporter a felelős szerkesztővel való egyeztetés alapján tudósítást/beszámolót készít eseményekről, rendezvényekről. Köteles a havi lapzártáig számonként legalább 2 oldalnak megfelelő anyagot leadni. Az írásos anyag mellett lehetőség szerint képanyagról is gondoskodik. Eljár a szerkesztőségi ülésekre. A szerkesztő-riporteri feladatok ellátására megbízási szerződés megkötésére kerül sor.