XV. évfolyam 3. szám - 2015. március

• Komoly iskolai, óvodai intézmény-felújításokról döntött legutóbbi ülésén a testület. Mi tette szükségessé ezeket?

Sajnos több oktatási-nevelési intézményünk épületének tetőfedése igen rossz állapotban van: a Vásár téri  iskola palafedése igen régi, sok helyen hiányos, töredezett, összességében javíthatatlan; a Templom téri iskola kis épületének (a volt óvodának) a tetőszerkezetében a tetőlécek teljesen elkorhadtak, több helyen eltörtek, teljes cserére szorulnak; a Gradus tagóvodában a kb. 25 éve, 15 év garanciával készült zsindelyborítás szinte a teljes tetőfelületen tönkrement, a zsindely alatt található deszkaborítás több helyen elkorhadt. 

2015. február 26-ai rendes ülés

A Szakorvosi Rendelőintézet beszámolója

Jóváhagyta a képviselőtestület a Szakorvosi Rendelőintézet 2014. évi szakmai beszámolóját. A beszámolóból kiderül, hogy az elmúlt évben két új szolgáltatással bővült a rendelő: diabetológiai szakrendeléssel és pszichoterápiás rehabilitációval. A képalkotó diagnosztikus eljárásokat heti 1×1 órával bővítették. A heti 1×4 órás bőrgyógyászati szakrendelést heti 2×5 órára bővítették. A szakrendelő igénybevétele folyamatosan növekszik. Az előző évhez képest 2014-ben kétezerrel nőtt az ellátott esetek száma. Az egészségügyi szolgáltatások iránt megnőtt igény nagy terhet ró az Intézetre, mert a finanszírozás és az orvosok javadalmazása is alacsony, és nem könnyű szakmailag felkészült, jó szakorvosokat találni, akik Budapestről és a környező településekről Pilisvörösvárra utazva ellátják a pilisvörösvári és környékbeli betegeket.

A közelmúltban új köztisztasági rendeletet alkotott városunk önkormányzata. A régi rendelet hatályon kívül helyezésének és az új megalkotásának az oka jogszabályi változás volt. Alábbi cikkünkben összefoglaltuk a köztisztasággal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, feladatokat.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata hagyományteremtő célzattal 2015. június 6-án 8:00-17:00 óra között megrendezi az I. Pilisvörösvári Egészségnapot a Vásár téri iskola udvarán. Az Egészségnapot az Önkormányzat részéről a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai, illetve a Polgármesteri Hivatal munkatársai koordinálják.

Adománygyűjtés – új információk

Örvendetesen gyűlik a pénz a Betelepülési adományszámlán! A január vége óta eltelt bő egy hónap alatt eddig 16 magánszemély és 2 jogi személy fizetett be a számlára kisebb-nagyobb összeget, összesen 613 000 Ft összegben. (Az egy hónappal ezelőtti állás 366 000 Ft volt.) Ehhez hozzájön még az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megítélt 1 millió forintos támogatás, amit utófinanszírozás keretében utal majd át a Minisztérium.