XV. évfolyam 11. szám - 2015. november

Igazgatási szünet

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Polgárait és minden Kedves Ügyfelünket, hogy a Karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje az alábbiak szerint alakul:

2015. december 12. (szombat): Munkanap, ügyfélfogadás nincs.

Iparűzési adó feltöltési és bevallási határidő!

2015. december 20. 

Felhívom Tisztelt Adózóink figyelmét a 2015. évi iparűzési adó feltöltési kötelezettség teljesítésére. 

Tájékoztatom adózóinkat, hogy amennyiben az adózónak az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele meghaladta a 100 millió forintot, úgy adóelőleg feltöltési kötelezettsége van. Az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adóösszegére ki kell egészíteni. 

Felhívás adótartozásra indított végrehajtási eljárás lehetőségéről

Felhívom a hátralékkal rendelkező Adózóink figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az önkormányzati adóhatóság jogosult a tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér- illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani.