XV. évfolyam 1. szám - 2015. október

Nagy számban vettek részt a veszélyeshulladék-gyűjtésen

Nagy számban vettek részt Pilisvörösvár polgárai az önkormányzat által rendezett 2015. október 03-i veszélyeshulladék-gyűjtési akción, segítve ezzel a környezet védelmét és a környezettudatos magatartás elterjedését. 

FELHÍVÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI KÖTELEZETT­SÉGÜKET NEM TELJESÍTŐKNEK

Ezúton hívom fel Tisztelt Vállalkozóink figyelmét, hogy a Hivatal adócsoportja megkezdte a 2014. évi iparűzési adóbevallásukat nem teljesítő adóalanyok felszólítását.

FELHÍVÁS MAGÁNFŐZŐ ADÓBEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGÉRE!

Felhívom Tisztelt Magánfőzőink figyelmét, hogy a Jöt. 67/A. § (4) bekezdése alapján a magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Elvárások:

  • Középfokú közgazdasági szakképesítés (pénzügyi, számviteli szakképesítés).
  • Mérlegképes könyvelő végzettség megléte.
  • Felhasználó szintű számítógépes ismeretek (Microsoft Office).

ADÓFIZETÉSI HATÁRIDŐ!

Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a 2015. II. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje: 

2015. szeptember 15-én lejárt.

A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalá­si megbízásokat az adóívvel együtt augusz­tus hónapban kézbesítettük Önöknek. Határidőben történt befizetéseiket köszönjük, mellyel hozzájárul városunk működési és fejlesztési kiadásainak finanszírozásához.

FELHÍVÁS ADÓTARTOZÁSRA INDÍTOTT VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS LEHETŐSÉGÉRŐL

Felhívom a hátralékkal rendelkező Adózóink figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az önkormányzati adóhatóság jogosult a tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér- illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való kivonást, ingó– és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani. 

Tájékoztatom Tisztelt Adózóinkat, hogy az adócsoport behajtási tevékenységét októberben már a 2015. szeptember 15-i határidős, lejárt fizetési kötelezettségekre is megkezdi.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Pilisvörösvár az interneten www.pilisvorosvar.hu, www.facebook.com/pilisvorosvar varosunk

Anyakönyvi események bejelentése a Vörösvári Újság számára: ujsag@pilisvorosvar.hu 06-30/228-0262