XV. évfolyam 1. szám - 2015. október

• Október 1-jei ülésén a képviselőtestület úgy döntött, hogy él elővásárlási jogával, és megvásárolja a Templom tér 7. sz. alatti ingatlant. Miért döntöttek a megvásárlás mellett?

A legtöbb településnek van főtere, amely általában a főutca mentén, a település (fő) temploma körül alakult ki. Így volt ez eredetileg Pilisvörösváron is: egy 1783-ból származó, kézzel rajzolt térkép alapján tudjuk, hogy a Bécsi út (mai Fő utca) eredetileg (Piliscsaba felől érkezve) a mai Iskola utca eleje ¬– Templom sétány – Templom tér – Angeli köz (akkor még jóval szélesebb) nyomvonalon szelte át Vörösvárt, tehát elhaladt a templom mellett. A templomot körülvette egy kis temetőkert, s a templom és temető körül (a mai Templom tér és Iskola utca helyén) épültek meg az első lakóházak, majd a plébánia és idővel a grófi kastély is. Ennek a területnek a továbbfejlődésével alakulhatott volna ki fokozatosan a vörösvári városközpont.

2015. október 1.

Elkészült a digitális temetőtérkép

Elkészült a temető digitális térképe, melyet az ülésen a térképet készítő Mindigis Kft. képviselői mutattak be a képviselőtestület tagjainak. A „térkép” elnevezés kissé megtévesztő, mert valójában sokkal többről van szó: egy digitális térképhez illesztett adatbázisról, melyben sokféle módon lehet keresni, és amit folyamatosan bővíteni lehet. A program a teljes temetőt feldolgozza, jelentősen megkönnyítve ezzel a temetkezéssel kapcsolatos adminisztrációt a hivatal a munkatársai számára. A programmal könnyen megtudható minden fontos adat az elhunytakról vagy egy-egy sírról, az adatok bármikor könnyen kikereshetők, kiegészíthetők és módosíthatók. Az adatok természetesen bizalmasak, azokat csak a hivatal illetékes dolgozói kezelhetik.