XV. évfolyam 9. szám - 2015. szeptember

Változások a gyermekétkeztetésben  2015. szeptember 1. napjától

Bizonyára hallották már arról, hogy 2015. szeptember 1. napjától több jogszabály hatályba lépését követően megváltoznak gyermekétkeztetés szabályai. 

Az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha: 

Tájékoztató a csatornahálózatra történő rákötésről

Az ingatlanon belüli szennyvízcsatorna rákötése az ingatlantulajdonos feladata, a gravitációs és átemelős ingatlannál egyaránt.

Felhívás magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos bejelentési kötelezettségekre!

A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban felhívom figyelmüket, hogy amennyiben a kommunális adófizetési kötelezettség alá tartozó ingatlan eladásra, vételre, öröklésre, ajándékozásra, kisajátításra, telekalakításra, összevonásra kerül, úgy azt a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához, magánszemélyek kommunális adóbevallási nyomtatványon be kell jelenteni.

Felhívás magánfőző bejelentésére!

Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a Jöt. 67/A. § (1) bek. alapján a magánfőzőnek a lakóhelye szerint illetékes Önkormányzati adóhatósághoz be kell jelentenie a párlat előállítására alkalmas desztilláló berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül.

ADÓFIZETÉSI HATÁRIDŐ!

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Adózóinkat, hogy a 2015. II. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje: 

2015. szeptember 15. napja.