XV. évfolyam 9. szám - 2015. szeptember

• Az augusztus 13-i rendkívüli ülésen elsőként egy energetikai korszerűsítési pályázattal kapcsolatban döntött a testület. Mi volt ez, és milyen döntés született?

Július közepén jelent meg egy kormányhatározat, mely szerint 64 kijelölt önkormányzat – köztük Vörösvár is – pályázhat az önkormányzat tulajdonában álló középületek energetikai korszerűsítésére, max. 150 millió forint támogatás erejéig. A projekt célja a projektben érintett épületek energetikai jellemzőinek és besorolásának javítása az épülethatároló szerkezetek hőszigetelésével, illetve nyílászárók cseréjével. A beadási határidő augusztus 15-e volt, s a pályázathoz energetikai auditot is kellett készíttetni az épületekről a pályázat beadásáig. A rendkívüli rövid határidő ellenére a testület úgy döntött, hogy elkészítteti a tanulmányt, s amennyiben annak fényében a pályázaton érdemes elindulni, akkor benyújtja a pályázatot.

Rendkívüli ülés 2015. augusztus 13.

Energetikai pályázat

Még az előző testületi ülésen döntött arról a képviselőtestület, hogy indul egy KEOP-pályázaton, mely az önkormányzati intézmények energetikai felújítására irányul (ld. augusztusi szám). Az energetikai tanulmány elkészítésére, a kiviteli közbeszerzés lebonyolítására és az eredmény kihirdetésére nem egészen három hét állt rendelkezésre. A dokumentumokat megfeszített munkával sikerült határidőre elkészíteni, a rendkívüli ülésen mégis azt a döntést hozta a képviselőtestület, hogy az energetikai beruházás kivitelezőjének kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárást érvényesnek de eredménytelennek hirdeti ki. Az energetikai számítások alapján kiderült ugyanis, hogy a tervezett felújításokkal nem lehet elérni azt az előírt megtakarítási szintet, amit a pályázati kiírásban a támogatás feltételéül szabtak, így az elérhető támogatási arány nem 100%, hanem csak 49%, s az önkormányzatnak a kb. 100 milliós projektből kb. 51 millió forintot kellene önrész címen finanszíroznia. A döntésnél további szempont volt az, hogy a kényszerűségből elkapkodott előkészítés és a rendkívül rövid kivitelezési idő miatt a kivitelezésbe nagy eséllyel komoly hibák csúszhatnának be, továbbá ha a támogatással nem sikerülne határidőre elszámolni, akkor az önkormányzatnak további milliós vagy tízmilliós kötelezettségei keletkeznének. (A döntés egyéb részleteiről a polgármesteri interjúban olvashatnak.) (125/2015. határozat – 11 igen, 1 tartózkodás)

Tisztelt Elnök Úr!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Önnek és tűzoltó Bajtársainak, hogy az idei nyár különösen hosszantartó hőségriadói idején a Báthori utcát és az Északi lakókörzet murvás és egyéb nem szilárd burkolatú utcáit rendszeresen locsolták, csökkentve ezzel a levegőben szálló por koncentrációját, javítva a környéken lakók közérzetét és enyhítve a hőség miatti panaszaikat. Kérem, hogy köszönetemet tomácsolja tűzoltó Bajtársainak.

Pilisvörösvár, 2015. szeptember 1.

Üdvözlettel:

Gromon István
polgármester