XVI. évfolyam 4. szám - 2016. április

Bölcsődei beiratkozás

Ezúton tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde a 2016/2017-es nevelési évre várja a kisgyermekeket.

A beíratás időpontja: 2016. május 3-4. (kedd, szerda) 8-16 óráig.

Ebösszeírás

Tisztelt Ebtartók!

Pilisvörösvár Város területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonosának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. 

A Ligeti  Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyra.

A teljes pályázati kiírás megtalálható a KÖZIGÁLLÁS honlapján. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 05. 15.

A magánfőzés 2016. évi szabályai

Felhívom Tisztelt Magánfőzőink figyelmét, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével jelentősen módosultak.

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének pilisvörösvári szabályai

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 5-i ülésén fogadta el az új köztisztasági rendeletét (A helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelet), s ebben rögzítette a növényi hulladékok szabadtéri égetésének helyi szabályait.