XVI. évfolyam 8. szám - 2016. augusztus

Átalakult a kéményseprés

A kötelező kéményellenőrzés és -tisztítás 2016. július 1-től ingyenes lett a lakosság számára, költségeit az állam állja. A kéményseprés – magáncégek helyett – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz (OKF) kerül.

Az átalakításra azért volt szükség, mert a rezsicsökkentés keretében ezt a szolgáltatást is felülvizsgálta a kormány, és azt tapasztalta, hogy rendkívül nagy különbségek voltak a szolgáltatás színvonalában, rendszerességében és árában, több megyében ellátási zavarok jelentkeztek, a kéményseprés olyan drágává vált, hogy sokakat éppen ez riasztott el a rendszeres ellenőrzéstől.  Köztudomású, hogy számos nem biztonságos és veszélyes kémény van, a pénz azonban nem lehet akadálya a kéményellenőrzésnek, az ingyenes szolgáltatással javítani lehet az ellenőrzések hatékonyságát.

A  lakossági kéményseprés így ezentúl közszolgáltatás lesz, ezzel a szolgáltatás ellátásának biztonsága és a lehető legolcsóbb díjazása is garantálható. Akár a katasztrófavédelem, akár az önkormányzat végzi a szolgáltatást, az előzetes írásbeli értesítés szerinti első és második időpontban térítésmentes lesz az ellenőrzés.

A lakosság a változásból semmit nem fog érzékelni: a jövőben is szakképzettséggel rendelkező kéményseprők fogják a sormunkát elvégezni, méghozzá ingyen.

A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet rögzíti a kéményseprő-ipari tevékenységhez szükséges személyi, szakmai és tárgyi feltételeket, a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának rendjét, gyakoriságát, az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos műszaki, szakmai követelményeket, az ingatlan tulajdonosának és használójának kötelezettségeit, a kéményseprő-ipari szerv tevékenységéért fizetendő költségtérítést és kiszállási díjat.

(Kivonatolt tájékoztatónk forrása: http://www.kormany.hu/hu/belugy­miniszterium/hirek/a-kemenysepres-atalakitasa-a-lakossag-erdekeben-tortenik. A kéményseprés átalakításával kapcsolatos belügyminisztériumi tájékoztatót teljes terjedelmében olvashatják a www.pilisvorosvar.hu honlapon az Aktuális menüpont alatt is.)

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Ismételt felhívás az illegális hulladéklerakás ellen

Tekintettel arra, hogy az utóbbi időben egyre többen helyeznek ki illegálisan háztartási és egyéb kommunális hulladékot a közterületre, és ezzel az Önkormányzatnak jelentős anyagi kárt okoznak, a közterület-felügyelők fokozott ellenőrzést végeznek a város területén az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében, és minden esetben intézkednek a bírság kiszabásáról.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a közterületen, a parkokban vagy a buszmegállókban lévő hulladékgyűjtő edényekbe TILOS háztartási és zöldhulladék kihelyezése.

Kérem azokat a lakosokat, akik ilyen tevékenységet észlelnek, haladéktalanul tegyenek bejelentést a Polgármesteri Hivatal Műszaki osztályán a 26-330-233/153 telefonszámon vagy e-mailben az info@pilisvorosvar.hu címen. A bejelentő természetesen kérheti adatainak zártan történő kezelését.

Azon személy ellen, aki közterületen illegálisan hulladékot helyez el, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Kormányrendelet értelmében, a jogsértés súlyát figyelembe véve 1500 és 50 000 Ft közötti bírság szabható ki. A bírság kiszabására a település jegyzője jogosult. 

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Tájékoztatás a vadászterületeket megállapító határozatok jogerőre emelkedéséről

A Pest Megyei Kormányhivatal – a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi  LV. törvény (Vtv.) végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (Vhr.) 7/E. § (1) bekezdésében foglaltak szerint – tájékoztatja az érintetteket, hogy a vadászterületek megállapítására vonatkozó határozatok jogerőre emelkedtek. A határozatok jogerőre emelkedésének időpontjait a www.pilisvorosvár.hu oldalon közzétett tájékoztatóban, az aktuális  menüpontban, az alábbi link alatt érhetik el: http://pilisvorosvar.hu/bejegyzes-kategoriak/vorosvari/aktualis/ 

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Tájékoztató adófizetésről

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Adózóinkat, hogy a 2016. II. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje: 2016. szeptember 15.

A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt augusztus hónapban kézbesítjük Önöknek.

Jóvátétel az egykori német kényszermunkások számára

A Németországi Szövetségi Köztársaság parlamentjének költségvetési bizottsága 2016. augusztus 1-i hatállyal jóváhagyta az egykori német kényszermunkások részére történő jóvátétel fizetéséről szóló irányelvet, mely alapján az érintettek egyszeri, 2500 Euró összegű jóvátételre jogosultak. A jóvátétel igénylésével kapcsolatos információk és dokumentumok (jóvátételi irányelv, kitöltési útmutató, kérelem formanyomtatványa, meghatalmazás formanyomtatványa) az alábbi linken érhetők el:

Elvárások:

  • közszolgálati vagy rendészeti középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés;
    vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga
  • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 78/1999. (XII.29.) Eüm-BM együttes rendeletében foglalt feltételeknek való megfelelés, 
  • „B” kategóriás jogosítvány

Jelentkezés:
2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. személyesen vagy levélben,  a pozíció megjelölésével.

Érd.: Dandó-Kovács Rita HR referens
06-26-331-688 ,
e-mail: kovacs.rita@pilisvorosvar.hu

Feladatok: a jogszabályokban meghatározott esetekben az építési munka engedélyezése,  egyszerű bejelentés elbírálása, épület, építmény bontásának elrendelése, építésügyi hatósági eljárások lefolytatása. 

Elvárások: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki végzettség.

Amit kínálunk:  stabil szervezeti háttér, cafeteria, határozatlan idejű kinevezés

Az illetmény a közszolgálati tizstviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott illetményrendszer szerint kerül meghatározásra.

Jelentkezés:
2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. személyesen vagy levélben,  a pozíció megjelölésével.

Érd.: Dandó-Kovács Rita HR referens
06-26-331-688
e-mail:
kovacs.rita@pilisvorosvar.hu