XVI. évfolyam 2. szám - 2016. február

Sikeresen befejeződött a tüdőszűrés

Az idei évben 2016. január 5-től 29-ig tartott a tüdőszűrés Pilisvörösváron. Néhány éve már nem kötelező, de a felnőtt lakosság számára ajánlott a szűrővizsgálat. 2014-től a 40 éves kor alatti, illetve a munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz szükséges szűrés díja 1 700 forint. Nem változott, hogy a 40 év feletti lakosoknak és a 14-18 év közötti gyermekeknek évente egy alkalommal ingyenes a vizsgálat. A díj bevezetése ellenére a tavalyi évhez képest (2594 fő) emelkedett a megjelentek száma, 2777 fő vett részt a szűrésen. Fentiek alapján a szűrővizsgálat eredményesnek mondható, látható Pilisvörösvár polgárainak egészségtudatos életmódja és az egészséggondozás szemléletének a jelenléte.

Mulasztási bírság a kommunális adó bevallásukat nem teljesítőknek

A magánszemélyek kommunális adójának bevallásával kapcsolatban felhívom figyelmüket, hogy a bevallás benyújtásának határideje 2012. január 15-én lejárt.

Fenti határidő azon ingatlantulajdonosokra, vagyoni értékű jog jogosítottjaira vonatkozott, akik a magánszemélyek kommunális adójának bevezetését (2012. január 1.) megelőzően már rendelkeztek az említett jogokkal ingatlanjuk felett.

Amennyiben egy magánszemély 2012. január 1-jét követően vált az ingatlan tulajdonosává vagy vagyoni értékű jog jogosítottjává, úgy adófizetési kötelezettsége a következő év január 1-től indul, s a bevallást ennek az évnek január 15. napjáig kell benyújtani.

Tisztelt Pilisvörösvári Polgárok!

A 2015. március 16-i, a 2015. április 24-i és 2015. szeptember 16-i közleményünk után most ismét felhívjuk a pilisvörösvári ingatlantulajdonosok figyelmét a Zöld Bicske Nonprofit Kft. és az önkormányzat között a hulladékszállítási közszolgáltatás szerződésszerű teljesítésével kapcsolatos jogértelmezési vita egyik újabb részletére. 

Ellenőrzik a lótartókat

Felhívom a lófélét tartók figyelmét, hogy Pilisvörösváron a Pest Megyei Kormányhivatal és a Pest Megyei Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya közösen, megkezdték a lóféle állatokat tartók ellenőrzését. 

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha

neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez  való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási-  vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

KORMÁNYABLAK ÜGYFÉLFOGADÁSI REND

Munkanapok Nyitás Zárás
Hétfő 7.00 17.00
Kedd 8.00 18.00
Szerda 8.00 20.00
Csütörtök 8.00 18.00
Péntek 8.00 16.00