XVI. évfolyam 2. szám - 2016. február

• Úgy tudjuk, hogy törvényi változások miatt most már 80 literes a legkisebb választható kukaméret azok számára, akik nem egyedülállók. Így van ez Vörösváron is? 

Nem, nincs így, Pilisvörösváron a 60 literes gyűjtőedény is választható. A gyűjtőedényzet-használat kérdésében ugyanis nemcsak a vonatkozó kormányrendelet előírásait kell alkalmazni, hanem figyelembe kell venni a közbeszerzési törvényt, valamint az önkormányzat és a szolgáltató között közbeszerzési eljárás alapján létrejött szolgáltatási szerződésében és a helyi köztisztasági rendeletben foglaltakat is.

2016. január 28.

Rendőrautó vásárlása

Koczka Gábor őrsparancsnok levélben azzal a kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, hogy a két pilisvörösvári körzeti megbízott szolgálati gépkocsijának cseréjéhez egy új gépkocsi vásárlásával járuljon hozzá. A mostani autó 9 éves, 150 000 km-t futott, és viszonylag megkímélt állapotban van, azonban egy ORFK utasítás alapján a rendőrség csak olyan gépkocsit üzemeltethet, ami 3 évnél nem idősebb, és 100 000 km-nél nem futott többet. Ezen értékhatárok felett az autót csak az Országos Rendőr-főkapitányság engedélyével, indokolt esetben lehet tovább üzemeltetni. Az engedélyt 3 évenként meg kell újítani. Amennyiben a jelenlegi szolgálati gépkocsi nem kapja meg az idén a további használati engedélyt az ORFK-tól, akkor Pilisvörösváron a két körzeti megbízottnak nem lesz gépkocsija, amivel elláthatná a szolgálatát. A levélben közölt táblázat alapján Pilisvörösvár az egyetlen település a Pilisvörösvári Rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó 9 település közül, amely még nem vásárolt szolgálati gépkocsit a saját településén dolgozó körzeti megbízottak részére. A kialakult gyakorlat szerint a körzet többi településein a körzeti megbízottak önkormányzati tulajdonú gépkocsikkal látják el szolgálati feladataikat.