XVI. évfolyam 1. szám - 2016. január

Tájékoztató házszám feltüntetéséről

2014. júliusában minden olyan pilisvörösvári ingatlan postaládájába általános szórólapot juttattunk el, ahol azt tapasztaltuk, hogy az adott ingatlan nem rendelkezik házszámmal, vagy a házszám nem beazonosítható. Ezt megelőzően, illetve azóta folyamatosan a Vörösvári Újságban és a városi honlapon keresztül is jeleztük az ingatlantulajdonosok felé, hogy a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi a házszámok feltüntetését. A házszámmal nem rendelkező ingatlanokról nyilvántartást vettünk fel, ami alapja a következő ellenőrzési lépcső végrehajtásának.

Felhívás a hóeltakarítással kapcsolatos szabályok betartására

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelete értelmében az ingatlan előtti járda tisztán tartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

Tájékoztató számlaszámokról adóbefizetéshez

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Adózóinkat, hogy adóügyeikben befizetésüket az alábbi, Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett számlaszámokra teljesíthetik a Polgármesteri Hivatal Adócsoportja által kiadott csekken vagy átutalással.

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felvételre keres határozott időre építéshatósági feladatok ellátására 1 fő munkatársat

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán építéshatósági feladatok ellátására.

Felhívás magánfőző adóbevallási és adófizetési kötelezettségére!

Felhívom Tisztelt Magánfőzőink figyelmét, hogy a Jöt. 67/A. § (4) bekezdése alapján a magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Törvénymódosítás a fogyasztók védelme érdekében – Megszigorították a termékbemutatókkal egybekötött termékértékesítést

Az Országgyűlés 2015. december 2-án elfogadta azt a fogyasztók érdekeit szolgáló törvényjavaslatot, amely alapján módosult a kereskedelemről szóló szabályozás, a gazdasági reklámtevékenységről, valamint a hitelintézetekről szóló jogszabály.