XVI. évfolyam 1. szám - 2016. január

Gyermekek és szülők számára egyaránt felelősségteljes döntés a megfelelő középiskola kiválasztása. E döntési folyamatban sok mindent érdemes mérlegelni: a gyermek érdeklődési körein és teherbírásán kívül szerepet játszhat a választandó középiskola által közvetített szellemiség, az érettségi után továbbtanulók aránya, a tanórán kívüli foglalkozások sokszínűsége, a külföldi ösztöndíj-lehetőségek. Az iskolák – a nehéz választást megkönnyítendő – nyílt napokat szerveznek, amelyek keretében az érdeklődő fiatalok és szüleik betekintést nyerhetnek az iskola mindennapjaiba, bejárhatják az épületet, részt vehetnek tanórákon és beszélgethetnek az iskola vezetőivel, pedagógusaival, diákjaival.

A Palánta Általános Iskola nyolc osztályába a környező településekről és a fővárosból 142 gyermek jár. Kiemelt nevelés cél a tananyag megtanítása mellett, hogy a gyerekek önálló, harmonikus, boldogságra képes, gondolkodó személyiséggé fejlődjenek, a pedagógiai módszerek is e célt szolgálják.